Projectleider/procesleider Beheer en Onderhoud en duurzaamheidsprojecten

De afbeelding toont het woord "Yuverta" in vetgedrukte, donkerblauwe letters tegen een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1618
Organisatie: Yuverta
Locatie: Stichting Yuverta
Uren per week: 36 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-6-2024
Optie tot verlenging: 4 x 10 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Beknopte informatie opdracht

Hierbij nodigt Yuverta u uit voor het doen van een aanbieding voor de functie Projectleider/procesleider Beheer en Onderhoud en duurzaamheidsprojecten.

 • Plaats tewerkstelling: g ecombineerd; werken vanuit huis op één van onze kantoren van de ondersteunende dienst (met name Houten/ Den Bosch) en schoollocaties (landelijk)
 • Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur
 • Startdatum overeenkomst*: 15 juni 2024 / z.s.m.
 • Einddatum overeenkomst: 31 december 2024
 • Verlengingsopties**: Ja

* Onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van alle benodigde documenten na gunning. Dit betreft onder andere een VOG welke niet ouder is dan zes (6) maanden én specifiek gericht op onderwijs, indien u deze niet heeft zal de aanvraag via Yuverta verlopen. Voor de overige benodigde documenten verwijzen wij naar 'Gevraagde documenten' .

** A
anbestedende dienst kan eenzijdig besluiten de overeenkomst maximaal vier (4) maal (voor bepaalde tijd) te verlengen met een maximale inhuurtermijn van 48 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. De bepaalde tijd van de verlenging wordt per verlengingsoptie bepaald.


Opdrachtomschrijving

Aanl e iding

De afdeling Huisvesting & Facilitair heeft behoefte aan ondersteuning voor de vacature projectleider/procesleider Beheer en Onderhoud en duurzaamheidsprojecten. Vanuit de vakgroep Beheer & Onderhoud wordt deze vacature interim ingevuld.

Opdracht/ taakomschrijving

De afdeling Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het planmatige en correctieve onderhoud aan de gebouwen en installaties van Yuverta.

Vanuit het onderhoudsplan ben jij projectleider voor het begeleiden van de (Europese) aanbesteding van een aantal portefeuille overstijgende onderdelen, zoals vervanging liften en luchtbehandelingskasten. En voer jij de projectleidersrol tot en met de uitvoeringsfase. Een reeds lopende aanbesteding gebouwbeheersysteem zal ook bij jou als projectleider worden belegd.

Daarnaast ben jij projectleider en aanspreekpunt van onderhoudsprojecten (vervangen riolering op terrein van een schoollocatie) die door de contractpartij wordt uitgevoerd. En ten slotte voer je de projectleidersrol van diverse duurzaamheidsprojecten zoals uitvoering van zonnepanelen en fietslaadpalen voor alle schoollocaties binnen de portefeuille van Yuverta.

De volgende taken behoren tot jouw functie als onze nieuwe projectleider:

 • Jij bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever (programmamanager);
 • Je past de vastgestelde processen toe, toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid, je kunt loslaten, maar ook aanspreken en escaleren;
 • Je zorgt dat jouw projecten “in control” blijven en bewaakt jouw projecten, het proces en de financiële kaders;
 • Je bent (grotendeels) beschikbaar in de zomervakantie maanden juli en augustus.


Omschrijving team

De afdeling ‘Huisvesting & Facilitair’ maakt onderdeel uit van de ondersteunende dienst ‘Bedrijfsvoering’. Met ca. 20 collega’s voeren we de regie op de gehele vastgoedportefeuille van Yuverta en werken daarbij nauw samen met de regio’s en locaties. Als afdeling houden wij ons o.a. bezig met vastgoedstrategieën, projectontwikkeling, nieuwbouw, renovatie en dragen we zorg voor het beheer & onderhoud en de facilitaire dienstverlening. Daarvoor stellen we beleid op, geven gevraagd en ongevraagd advies en werken we projectmatig. De afdeling kent vier (4) vakgroepen; Vastgoedontwikkeling, Facilitair, ARBO en Beheer & Onderhoud. We willen een professionele partner zijn voor de schoollocaties en de regio’s. Daarbij zorgen wij voor een effectief en efficiënt verantwoorde vastgoedportefeuille. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van duurzame, veilige, representatieve en inspirerende onderwijs-/werkomgevingen is waar ons hart sneller van gaat kloppen.


Algemene informatie

Een kandidaat mag slechts één (1) keer aangeboden worden. De kandidaat is hier zelf verantwoordelijk voor. Indien een kandidaat toch meerdere keren aangeboden wordt zullen deze inschrijvingen ter zijde worden gelegd en uit worden gesloten van beoordeling.

Interne procedure Yuverta

Yuverta behoudt zich het recht voor om tijdens de offerteaanvraag in het DAS ook de interne wervingsprocedure uit te voeren. In dit geval is het mogelijk dat er een geschikte interne kandidaat wordt gevonden waardoor de offerteaanvraag wordt teruggetrokken. Indien deze situatie zich voordoet, ontvangen de partijen bericht dat de aanvraag is geannuleerd en er dus niet tot gunning wordt overgegaan. Aangezien Yuverta niet verplicht is om te gunnen, kunnen partijen geen aanspraak maken op enigerlei gemaakte kosten.


Kandidaatomschrijving

Kennis en expertise

Uit het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

 • Eis 1: Een behaald Hbo-diploma;
 • Eis 2: Minimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/procesleider of vergelijkbaar op het gebied van bouw;
 • Eis 3: Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van aanbestedingen;
 • Eis 4: Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van projecten in een omgeving waar tijdens het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden continuïteit plaatsvind van het primaire proces zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg of semipublieke overheid .

Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt.

Het is ter beoordeling aan Yuverta of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.


Competenties

Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat over de onderstaande competenties beschikt (zie ook bijlage Competentiewoordenboek Yuverta voor een uitgebreide omschrijving van deze competenties):

 • Communicatieve vaardigheid : Kan zich goed uiten op individueel en collectief niveau. Kan ideeën uitwisselen en boodschappen overbrengen door taal- en woordgebruik aan te passen aan de situatie en behoeften van de doelgroep. Kan goed te luisteren naar anderen en kan constructieve feedback te geven.
 • Overtuigingskracht : Oefent invloed uit op anderen en wordt als autoriteit geaccepteerd.
 • Organiserend vermogen : Is in staat om de werkzaamheden (waaronder processen, projecten en activiteiten) van de organisatie-eenheid of groep zodanig te in te richten, dat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.
 • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.

Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde competenties beschikt.

Het is ter beoordeling aan Yuverta of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.


Vormvereiste

Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina’s bestaan. Uit het CV moeten de gevraagde eisen en gunningscriteria duidelijk te herleiden zijn.


Eisen

Opleiding
Een behaald Hbo-diploma.
Werkervaring projectleider/procesleider
Minimaal vier (4) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/procesleider of vergelijkbaar op het gebied van bouw.
Werkervaring aanbestedingen
Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van aanbestedingen.
Werkervaring omgeving
Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van projecten in een omgeving waar tijdens het uitvoeren van (bouw)werkzaamheden continuïteit plaatsvindt van het primaire proces zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg of semipublieke overheid.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • VOG (niet ouder dan zes (6) maanden én specifiek gericht op onderwijs, indien u deze niet heeft zal de aanvraag via Yuverta verlopen)
 • Recent uittreksel KVK (niet ouder dan zes (6) maanden) (indien van toepassing inclusief WAADI-registratie)
 • Verklaring omtrent betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst (niet ouder dan zes (6) maanden)
 • Bewijsstuk van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Scan ID
 • Recent uittreksel KVK ZZP-er (niet ouder dan zes (6) maanden) indien van toepassing

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Maximaal 1A4, waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

 • Gevraagde competenties;
 • Visie op de taakomschrijving;
 • Beschikbaarheid in de komende zomervakantie;
 • Wat is jouw toegevoegde waarde voor deze functie?

Te behalen punten:

 • Uitstekend/ sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 25%
 • Goed/ sluit goed aan/ ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde = 20%
 • Voldoende/ sluit voldoende aan = 13%
 • Onvoldoende/ sluit niet voldoende aan = 7%
 • Niets ingevuld/ slecht/ sluit vrijwel niet aan = 0%

Weging: 25 %


Werkervaring onderwijs
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring binnen het onderwijs?
Weging: 10 %


Werkervaring projectleider/procesleider
Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring als als projectleider/procesleider of vergelijkbaar op het gebied van bouw? Eis = vier (4) jaar
 • Ja, vier (4) jaar aantoonbare werkervaring (1 %)
 • Ja, vier (4) tot zes (6) jaar aantoonbare werkervaring (8 %)
 • Ja, zes (6) tot acht (8) jaar aantoonbare werkervaring (12 %)
 • Ja, acht (8) tot tien (10) jaar aantoonbare werkervaring (16 %)
 • Ja, meer dan tien (10) jaar aantoonbare werkervaring (20 %)
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In het matchgesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de gevraagde benodigde competenties.

Te behalen punten:

 • Uitstekend/ sluit uitstekend aan en daarnaast aantoonbare meerwaarde = 25%
 • Goed/ sluit goed aan/ ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde = 20%
 • Voldoende/ sluit voldoende aan = 13%
 • Onvoldoende/ sluit niet voldoende aan = 7%
 • Niets ingevuld/ slecht/ sluit vrijwel niet aan = 0%

Weging: 25 %

Interviewplanning

Overige belangrijke data

 • Verwachte datum van versturen uitnodigingen/afwijzingen matchgesprekken: 4 juni 2024, einde middag
 • Matchgesprekken top 3 kandidaten: 5 juni 2024, middag, via Teams
 • Verwachte datum van bekendmaken van de mededeling van de gunningsbeslissing: 6 juni 2024
 • Stand still periode: vijf (5) kalenderdagen
 • Definitieve gunningsbeslissing: 12 juni 2024
 • Beoogde ingangsdatum overeenkomst (afhankelijk van het tijdig ontvangen van de benodigde documenten na gunning): 15 juni 2024