Assistent programma manager Werken

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 985
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3-6-2024 t/m 2-6-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


De organisatie
Gemeente Amersfoort is een dynamische organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling en interessante uitdagingen. De afdeling Leefomgeving is de afdeling waar het Stedelijk Beheer is ondergebracht, naast Archeologie en Gebiedsgericht werken. Er werken circa 100 mensen, waarvan het merendeel bij het onderdeel Stedelijk Beheer. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken en met liefde voor hun vakgebied. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Amersfoort is een regiegemeente waarbij de uitvoering van werkzaamheden door derden wordt gedaan.

Project 'Versnelde verduurzaming openbare verlichting'
Gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte waarin openbare verlichting een belangrijke rol speelt. Het College heeft besloten om de openbare verlichting in Amersfoort versneld te verduurzamen en niet overal te wachten tot de economische of technische levensduur van de bestaande verlichting is bereikt. Als gevolg van Europese regelgeving mogen de veelgebruikte fluorescentielampen (PL-L) per februari 2023 niet meer worden geproduceerd, omdat deze kwik bevatten. Alvorens de huidige armaturen te vervangen door LED-armaturen, moet een aantal optimalisaties worden onderzocht: niet-noodzakelijke lichtpunten moeten worden verwijderd, sommige verlichting moet in bepaalde tijdsvensters worden gedimd, er op sommige locaties moet de lichtkleur worden aangepast om hinder voor bepaalde diersoorten te verminderen. Hiermee wordt beoogd door een lager energieverbruik de milieubelasting en energiekosten te verlagen en door minder lichtpunten, gedimd licht en ander lichtkleur de hinder voor diersoorten te verlagen.


Jouw rol

Gemeente Amersfoort zoekt een senior projectleider openbare verlichting, die volwaardig gesprekpartner is op het gebied van openbare verlichting. Jij bent in staat om als projectleider dit project te organiseren en te begeleiden. Je hebt verstand van de laatste stand van de techniek, kent de diverse systemen, je kan onderzoeksresultaten interpreteren en hierover adviseren, keuzes onderbouwen, je kan projectplannen schrijven, je kan aanbestedingen voor de levering van armaturen en voor werken (vervangen van armaturen en/of masten) begeleiden, je kan de uitvoering (laten) begeleiden en zorgt voor een vlekkeloze oplevering en overdracht aan de beheerder, je communiceert vlot met specialisten, bewoners, opdrachtgevers en eventueel de wethouder.

Er ligt al een indeling in 2 percelen met diverse werkpakketten en een onderzoek naar mogelijke locaties om te dimmen en kleur aan te passen. Je start met het organiseren van de opgave, het opstellen van een realisatieplan (incl. inkoopstrategie) waarin bovengenoemde onderzoeksresultaten zijn verwerkt, neemt de relevante stakeholders hierin mee (bv adviseurs verkeer, ecologie en openbare verlichting, de beheerders, de ambtelijk opdrachtgever en de wethouder). Vervolgens organiseer je de nodige aanbestedingen voor leveringen, diensten en werken en begeleidt de uitvoering, waarna je zorgt voor soepele oplevering van de aannemer aan jou en overdracht van jou aan beheer.

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.


Gemeente Amersfoort zoekt een senior projectleider met ruime ervaring in openbare verlichting in stedelijke infrastructuur, die volwaardig gesprekpartner is op het gebied van openbare verlichting. Hij/zij heeft ervaring in zowel de rol van projectleider, adviseur en toetser. Hij is het mede aanspreekpunt voor de bewoners, verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever en marktpartijen.

Geschikte kandidaten hebben minimaal 10 jaar werkervaring als projectleider en/of senior-adviseur openbare verlichting bij decentrale overheden (gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten) met een areaal vergelijkbaar met (of groter dan dat) van Gemeente Amersfoort (ca 35.000 lichtmasten) en aantoonbare kennis van en ervaring met:

  1. Kennis van normering m.b.t. ontwerp en werken aan laagspanningsinstallaties (NEN 1010 en NEN 3140)
  2. Kennis van diverse relevante eisen en richtlijnen voor openbare verlichting.
  3. Begeleiden van aanbestedingen van leveringen (lichtmasten en/of armaturen) en werken (plaatsen of vervangen van lichtmasten en/of armaturen)
  4. Samenwerken met diverse adviseurs (openbare verlichting, ecologie, verkeerskundig, inkoop, etc.) bij gemeenten.
  5. Het (laten) opstellen en kwalitatief beoordelen van lichtplannen.
  6. Het opstellen van kwaliteitseisen van armaturen t.b.v. openbare verlichting.
  7. Het uitvragen van circulariteitseisen.
  8. Opleveringen (eind en tussentijds) van projecten in de openbare verlichting (zowel het fysieke projectresultaat als het administratieve overdrachtsdossier aan de beheerder).
  9. Het te woord staan (fysiek, telefonisch, via e-mail en/of meldsysteem) van bewoners en ondernemers inzake de wijzigingen aan de openbare verlichting.

De kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

· Omgevingsbewustzijn (strategisch en actief schakelen);
· Problemen voorkomen en oplossen (anticiperen en analyseren);
· Samenwerken (voorwaarden scheppen en actief binden) en onderhandelen;
· Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Voorwaarden voor deelname

Weging prijsdeel: 10 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De motivatiebrief betreft 0,5 tot 1 pagina A4 en wordt beoordeeld op de geschiktheid van de kandidaat voor de opdracht op basis van kenmerken/eigenschappen die niet al in het CV staan en op de drijfveren van de kandidaat om deze opdracht voor gemeente Amersfoort te vervullen.
Weging: 25 %

Werkervaring binnen openbare verlichting

Je hebt aantoonbaar op CV uitgebreide werkervaring als bestekschrijver, ontwerper, directievoerder, adviseur en/of projectleider in de openbare verlichting.
 • 10-15 jaar (10 %)
 • Meer dan 15 jaar (20 %)
Weging: 20 %

Woon-werk afstand

Om flexibel te kunnen overleggen met specialisten, beheerders, ambtelijk opdrachtgever, wethouder, bewoners en/of ondernemingen, is het wenselijk dat de kandidaat in de buurt van Amersfoort woont en bereid is ad-hoc naar het stadhuis van Amersfoort of naar projectlocaties te komen voor overleggen.
Weging: 10 %

Werkervaring als projectleider binnen openbare verlichting

Je hebt aantoonbaar op CV uitgebreide werkervaring als projectleider in de openbare verlichting.
 • 10-15 jaar (5 %)
 • Meer dan 15 jaar (10 %)
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview toetsen op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Afgeronde opleiding in de elektrotechniek, civiele techniek of soortgelijk op minimaal MBO-niveau 4 en door ervaring werkzaam op HBO niveau, dat blijkt uit organiserend vermogen, projectmatig werken kunnen schakelen in abstractieniveaus en communicatiestijlen.

Aantoonbaar op CV minimaal de afgelopen 5 jaar op senior niveau werkzaam in de openbare verlichting.

Aantoonbaar op CV in de afgelopen 5 jaar als projectleider verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering en oplevering van minimaal 2 grootschalige vervangingen van armaturen en/of lichtmasten (minimaal 2.000 stuks per project) voor middelgrote of grote gemeenten (minimaal 50 duizend inwoners).
Weging: 25 % De 5 hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin wordt gevalideerd dat de kandidaat aan de gestelde eisen voldoet en waarin de gevraagde competenties worden getoetst. De gesprekken vinden plaats op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 mei. Inschrijvende kandidaten wordt gevraagd die data beschikbaar te zijn voor deze gesprekken.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.