Projectmanager gebiedsontwikkeling

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1637
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 20-24 per week
Tarief: €125 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

In 2022 zijn Purmerend en Beemster gefuseerd. Deze nieuwe gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt! Wanneer je een rondje door Purmerend maakt, zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners.


Opdracht


De ambitie van Purmerend is om 10.000 woningen toe te voegen tot 2040, in een verhouding van 30% sociale huur, 40 % voor het middensegment en 30% voor de vrije markt. Ruimte voor nieuwbouw wordt gevonden in transformatie binnen bestaand stedelijk gebied, in het Wagenweggebied, het stationsgebied Waterlandkwartier en Wheermolen Oost en een aantal kleinschalige ontwikkellocaties. Voor deze gebieden zijn visies en plannen gemaakt welke nu in de fase van uitwerking komen. Voor onder andere het Wagenweggebied zijn we op zoek naar een projectmanager die de ontwikkeling verder gaat brengen. Hierbij zullen een aantal strategische keuzes en stappen gezet moeten worden om de gebiedsontwikkeling de volgende stap te laten maken.

  • Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van een deel van onze stad. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte aanpak op basis waarvan de projectleiders en de adviserende teams zijn/ worden ingedeeld;
  • Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau van het gebied);
  • Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met ontwikkelaars en werkt de visie verder uit;
  • Je inventariseert de relaties met en belangen in het project en vertaalt die naar projecteisen;
  • Je vertegenwoordigt het projectteam, begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Je brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;
  • Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de organisatie en de stad.

We zoeken een verbinder en inspirator die de belangen ontbloot (o.a. werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau van het gebied) en gezamenlijk tot prioritering en keuzes komt.

Je voert regie op de totstandkoming van de realisatie van de gebiedsvisie en werkt deze gezamenlijk met de je collega’s verder uit;

Je werkt samen met de projectleiders gebiedsontwikkeling en brengt het team projectleiders (onder regie van Programma 2040) zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectmanager bij een overheidsorganisatie.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectmanager bij een overheidsorganisatie (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met strategische onderhandelingen met projectontwikkelaars en externe partijen (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectmanager of projectleider gebiedsontwikkeling bij een 80.000 + gemeente (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Uurtarief van maximaal € 125,- per uur incl. fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in afstemming


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op