Projectondersteuner Aardgasvrij Garyp

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 2725
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 20 uur per week
Tarief: €40 - €60 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 22-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 16-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het team Duurzaamheid bestaat uit leuke en enthousiaste collega’s die nauw met elkaar samenwerken. De organisatie zit in een transitiefase en 2024 is een heel belangrijk jaar voor iedereen in de organisatie. Er wordt gewerkt aan de ontvlechting van de werkmaatschappij 8KTD en de opbouw van beide gemeenten.

De opdracht betreft het ondersteunen van de projectleiding van het PAW Project Aardgasvrij Garyp. Hieronder valt het informeren van inwoners van Garyp, het begeleiden van inwoners bij het verduurzamingsproces en het begeleiden van de subsidieaanvraag. De opdracht wordt uitgevoerd in het Enerzjyhûs in Garyp.


Verantwoordelijkheden

Wij zoeken een enthousiaste Projectondersteuner Aardgasvrij Garyp die binding heeft met het dorp Garyp.

Het is belangrijk dat de projectonderstener Aardgasvrij Garyp technische kennis heeft rond de warmtetransitie en dit kan overdragen naar inwoners van Garyp. Daarnaast is het belangrijk dat jij als Projectondersteuner een neutrale rol kan houden en zonder belang inwoners kan informeren over de mogelijkheden van verduurzaming.

Verder ben je verantwoordelijk voor de openiingstijden van het Enerzjyhûs Garyp.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 22 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 20 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De opdracht is verkort uitgezet in verband met het zo spoedig mogelijk invullen van de functie. De gesprekken vinden plaats op 18 juli 2024. We vragen hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina's A4 toe.

De kandidaat heeft technische kennis over verduurzaming.

Mate van werkervaring als Projectondersteuner met betrekking tot verduurzaming (> 4 jaar).

De kandidaat heeft relevante ervaring bij een PAW proeftuin.

Kandidaat is in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 40,00
Maximaal: € 60,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

20 %

De kandidaat heeft technische kennis over verduurzaming.

40 %

Mate van werkervaring als Projectondersteuner met betrekking tot verduurzaming (> 4 jaar).

10 %

De kandidaat heeft binding met het dorp Garyp.

30 %

De kandidaat heeft relevante werkervaring met het opzetten van proeftuin.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 2 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.

Indien er geen klik is, of de kandidaten niet voldoen, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om in gesprek te gaan met de kandidaten op plek ​3 en 4.