Projectregisseur Grietpolder

Logo van de gemeente Kaag en Braassem, met een gestileerd paars kruis naast de tekst in groen en paars.

Aanvraagnummer: 1176
Organisatie: Gemeente Kaag en Braassem
Locatie: Roelofarendsveen
Uren per week: 8-12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 4 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 13-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie

Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht


Als Projectregisseur Grietpolder ben je een integraal denker met uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve houding. Je hebt ervaring met gebiedsontwikkelingstrajecten en bent in staat om diverse belangen te verenigen. Je bent een teamspeler die gedreven is om resultaten te behalen en de leefomgeving van Kaag en Braassem te verbeteren.

De aanleiding voor dit project ligt in de Omgevingsvisie Kaag en Braassem, waarin de Grietpolder een prominente plaats inneemt. Als Projectregisseur Grietpolder speel je een cruciale rol in het realiseren van dit ambitieuze project, waarbij de verplaatsing van verenigingen en de ontwikkeling van nieuwbouw samenkomen om een leefbare en duurzame omgeving te creëren. In deze rol ben je betrokken bij alle fasen van het project, van initiatief tot en met uitvoering, waarbij je nauw samenwerkt met diverse stakeholders en een integrale benadering hanteert.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Coördineren van het project Grietpolder, inclusief planning, budgetbeheer en kwaliteitsborging.
  • Initiëren en uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de verplaatsing van verenigingen en nieuwbouwontwikkeling.
  • Opstellen en onderhandelen over samenwerkingsovereenkomsten met betrokken partijen.
  • Faciliteren van participatie- en communicatietrajecten met omwonenden, verenigingen en andere belanghebbenden.
  • Uitwerken van schetsontwerpen en kostenramingen in samenwerking met ontwerpbureaus.
  • Opstellen van bestemmings- en omgevingsplannen, inclusief de benodigde procedures en beslismomenten.
  • Coördineren van de uitvoering van werkzaamheden, inclusief het opstellen van bestekken en contracten.
  • Bewaken van de voortgang en rapporteren aan de stuurgroep en het college van B&W.

Vereisten / knock-outcriteria


1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar werkervaring als Projectregisseur met integrale gebiedsontwikkelingsprojecten binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Planologie, Bouwkunde of vergelijkbaar (20 punten);
5. Minimaal 7 jaar werkervaring als Projectregisseur met integrale gebiedsontwikkelingsprojecten (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het verschillende projecten van de ontwerp- tot de realisatiefase (30 punten);
7. Een afgeronde universitaire opleiding in de richting van Stedenbouw, Planologie en Bouwkunde (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12. Uurtarief maximaal €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  dinsdag 14 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).