Projectsecretaris/projectbeheerser publiek warmtebedrijf en Amernet

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 2468
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: Provincie Noord-Brabant
Uren per week: 16 per week
Tarief: €90 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-07-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Uitdaging:

In Noord-Brabant wordt een verkenning uitgevoerd naar de oprichting van een publiek warmtebedrijf. Dit doen we onder de titel van ‘de warmtedialogen’. Hierin verkennen we welke positie/rol de stakeholders (gemeenten, waterschappen, enz.) innemen en welke ambities zij hebben m.b.t. de warmtetransitie.

Op basis van de verkenning worden PS randvoorwaarden & condities gevraagd vast te stellen voor de daadwerkelijke oprichting van een publiek warmtebedrijf, waarna we starten met een kwartiermakersfase.

Jouw opdracht is om de senior procesmanager/kwartiermaker te ondersteunen in de procesbewaking, de aansturing van diverse teams en de bestuurlijke agendering vanuit voornoemde teams.

Gelijktijdig ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing, inclusief archivering en kwaliteitsborging. Tevens ben je verantwoordelijk voor de periodieke voortgangsrapportages ten aanzien van het Amernetdossier.

Je geeft samen met de senior procesmanager vorm aan het proces om te komen tot besluitvorming rond het kwartiermakerschap voor een publiek warmtebedrijf en het Amernetdossier in GS en PS. Hierbij werk je nauw samen met de betrokken gemeenten en provinciale collega’s.

Je hoeft deze werkzaamheden natuurlijk niet alleen uit te voeren. Voor elk van de deelopdrachten geldt dat er een team van medewerkers is die elke hun eigen specialismen hebben. Hierbij kun je denken aan financieel specialisten, risicomanagers, inhoudelijke adviseurs, enz. Jij faciliteert hun werkzaamheden en draagt bij aan samenhang op het totaal.


Kandidaatomschrijving • Je bent minstens op hoofdlijnen op de hoogte van de verschillende thema’s in het energiedossier.
 • Voor het onderdeel warmtetransitie van het energiedossier ben je meer dan gemiddeld op de hoogte. Je kent de breedte en de diepte van dit onderwerp.
 • Je hebt ruime ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Je hebt ervaring met het vanuit een beheersmatige rol ondersteunen van diverse teams.
 • Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond.

Belangrijke competenties voor deze rol:

 • Ruime ervaring met projectbeheersing.
 • Kwaliteitsmanagement.
 • Bestuurlijk sensitief.
 • Ondernemend.
 • Oog voor tegengestelde belangen en ervaring in het bij elkaar brengen daarvan.
 • Sterk in netwerken en verbinden.
 • Communicatief vaardig.
 • Pro-actief, resultaatgericht, flexibel en stressbestendig.
 • Gemakkelijk schakelen tussen inhoud en proces.
 • Kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.

Eisen

Opleiding
Minimaal HBO+ denk- en werkniveau. Dit blijkt uit het CV.
Ervaring als projectsecretaris en projectbeheerser
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectsecretaris en projectbeheerser op projecten van provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit blijkt uit het CV.
Ervaring op het gebied van de warmtetransitie
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het werken aan projecten en processen rondom de warmtetransitie. Dit blijkt uit het CV.
Ervaring met politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in het vormgeven en uitvoeren van politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen op provinciaal, gemeentelijk en Rijksniveau. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Ervaring als projectsecretaris en projectbeheerser
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectsecretaris en projectbeheerser op projecten van provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit blijkt uit het CV.
 • 0 tot 3 jaar ervaring. (1 %)
 • 3 jaar of langer ervaring als projectsecretaris en projectbeheerser met projecten op provinciaal niveau. (15 %)
 • 3 jaar of langer ervaring als projectsecretaris en projectbeheerser met projecten op provinciaal en gemeentelijk niveau. (25 %)
Weging: 25 %


Ervaring op het gebied van de warmtetransitie
Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het werken aan projecten en processen rondom de warmtetransitie. Dit blijkt uit het CV.
 • 0 tot 3 jaar. (1 %)
 • 3 jaar of langer gewerkt aan processen op het gebied van warmtetransitie. (10 %)
 • 3 jaar of langer gewerkt aan processen en projecten op het gebied van de warmtetransitie. (15 %)
Weging: 15 %


Ervaring met politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in het vormgeven en uitvoeren van politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen op provinciaal, gemeentelijk en Rijksniveau. Dit blijkt uit het CV.
 • Minder dan 5 jaar. (1 %)
 • Meer dan 5 jaar op provinciaal niveau. (10 %)
 • Meer dan 5 jaar op provinciaal en gemeentelijk niveau. (15 %)
 • Meer dan 5 jaar op provinciaal, gemeentelijk, en Rijksniveau. (20 %)
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar: maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).


Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.

Weging: 25 %

Interviewplanning

We streven er naar de gesprekken te houden in augustus.