Salarisadministrateur

Logo van "De Connectie" met een gestileerd groen en blauw rond pictogram naast de bedrijfsnaam in grijze tekst.

Aanvraagnummer: 1786
Organisatie: De Connectie
Locatie: De Connectie
Uren per week: 32-36
Tarief: €85 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 17-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, max 1 jaar
Sluitingsdatum: 06-06-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Bij De Connectie zijn we op zoek naar een ervaren Salarisadministrateur (2FTE) die een scherpe blik werpt op de werkwijze en administratieve processen van onze opdrachtgevers. In deze rol ben je niet alleen verantwoordelijk voor de nauwkeurige verwerking van salarissen, maar waar mogelijk draag je ook bij aan het optimaliseren van de administratieve processen.

Als salarisadministrateur draag je er samen met je collega’s voor dat de salarissen en bijbehorende afdrachten van onze klanten kloppen. Bij De Connectie werk je namelijk voor meerdere klanten waaronder de Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden en meer. Daardoor heb je niet alleen volop afwisseling, maar ook veel uitdaging. Wat je allemaal gaat doen?

  • Je stelt de loonadministratie op voor je eigen klantenbestand
  • Je houdt alles goed bij door informatie over je klanten te verzamelen, controleren, verwerken en archiveren
  • Je verwerkt mutaties, zoals veranderingen in loon of persoonsgegevens
  • Je blijft op de hoogte van aanpassingen van belastingen, wetten en regels rondom salarisadministratie
  • Je bereidt je op tijd voor en betaalt de salarissen van je klanten uit

Verantwoordelijkheden

Wie zoeken we?

- Je beschikt over een PDL-diploma/VPS-diploma;
- Fulltime beschikbaarheid (32/36 uur);
- Ervaring met YouForce ;
- Gemeentelijke ervaring is een pré

We zoeken medior/seniorkandidaten die direct plug and play zijn, we zijn dus niet op zoek naar junioren met een (langere) inwerktijd. We huren juist in om een acuut probleem direct te verhelpen. Gelieve hier rekening mee te houden bij het aanbieden van kandidaten.

Laat je verrassen door De Connectie!

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden hebben de krachten gebundeld op het gebied van bedrijfsvoering. Deze gemeenten, samen goed voor meer dan 230.000 inwoners, hebben op 1 juli 2017 gezamenlijk De Connectie opgericht.

De afdelingen Belastingen & Basisregistraties, Administratie en Beheer & Inkoop en Aanbesteding, Facilitaire zaken & Frontoffice, Management Support, DIV en ICT zetten zich, samen met het Bedrijfsbureau, dagelijks in voor de gemeenten zodat zij zich volledig kunnen richten op de inwoners, want daar doen we het gezamenlijk voor.

Bij De Connectie mag iedereen zichzelf zijn en is iedereen welkom. Om dat te realiseren werken we aan een cultuur waarin iedereen zich betrokken voelt, waar de samenstelling divers is en niemand wordt uitgesloten. Wij willen verschillen in talent, kennis en vaardigheden aan ons binden, omdat wij overtuigd zijn dat de verschillen elkaar versterken. Voel je dus welkom bij De Connectie, wie je ook bent of hoe je ook in het leven staat.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf zo spoedig mogelijk tot en met 31-12-2024 voor 32-36 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U mag gebruik maken van het bijgevoegde template door alle gevraagde onderdelen in te vullen. Een eigen CV is ook mogelijk

Eis 2. Opleiding / Certificaten; Je beschikt al over een PDL-diploma/VPS-diploma; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 3. Gevraagde werkervaring: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als salarisadministrateur in een soortgelijke organisatie. (Semi-) Overheid, Gemeente Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

Eis 4. Kandidaat heeft relevante werkervaring opgedaan met het softwarepakket YouForce.

Eis 5. Akkoordverklaring: De Connectie maakt gebruik van een broker. Bij een inzet zal de contractuele afhandeling door onze broker Headfirst worden gedaan. Tevens verloopt het facturatieproces ook via deze broker. Eventuele vragen hierover kunnen wij ten tijde van de gunning beantwoorden. Kijk voor algemene voorwaarden van Headfirst op de webiste: www.headfirst.nl en zie OSV in de documenten. Let op dat hiervoor aanvullende zaken aangeleverd dienen te worden aan de broker, denk hierbij aan o.a. een bewijs G-rekening indien u een detacheringsbureau bent.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

30 %

Wens 1. Opleiding (minimale opleiding): Een opleidingsachtergrond in financiën op minimaal MBO4 niveau. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

40 %

Wens 2. Minimale werkervaring: Minimaal 3 jaar (werk)ervaring als salarisadministrateur in een gemeentelijke omgeving. Hoe meer jaren ervaring, hoe meer punten een kandidaat kan ontvangen t.a.v. andere aanbiedingen . Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

30 %

Wens 3. Kandidaat is minimaal 32 uur en maximaal 36 uur beschikbaar. Hybride werken is mogelijk maar met een maximum van 50% thuiswerken én in afstemming met het team. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De interviews zullen plaatsvinden zsm na het sluiten van deze aanvraag. Dit kan fysiek op locatie of via MS Teams. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geïnformeerd.

Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken externen worden uitgenodigd voor een interview.