Senior Inkoopadviseur

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 938
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €104,65 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 02-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
De verantwoordelijkheid voor inkopen is centraal belegd met het oog op rechtmatigheid, doelmatigheid, consistentie en bewaking van de kwaliteit van de vele inkoopprocedures.

Als Inkoopadviseur werk je aan de begeleiding en verbetering van het inkoopproces binnen de gemeente Westland. Je adviseert de verschillende teams van de gemeente bij het uitvoeren van inkooptrajecten voor 'Leveringen', 'Diensten' en 'Werken' en begeleidt zelfstandig aanbestedingen. Dit kunnen meervoudig onderhandse procedures zijn maar ook nationale of Europese aanbestedingsprocedures. Omdat de gemeente Westland deelneemt aan een inkoopsamenwerking worden ook regelmatig collectieve aanbestedingen uitgevoerd.

Je bent strategisch en tactisch sparringpartner vanaf het moment van het formuleren en uitzetten van de offerteaanvraag tot aan de administratieve afhandeling van de contracten. Je informeert de organisatie over de ontwikkelingen op het gebied van de (Europese) aanbestedingswet- en regelgeving. Je adviseert proactief over rechtmatig en doelmatig inkopen en draagt bij aan een uniform inkoopproces.

Competenties
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en goede contactuele eigenschappen.
- Je bent in staat vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen;
- Je beschikt over een goede balans tussen flexibiliteit en standvastigheid;
- Je bent goed in staat om zelfstandig te werken en werkt graag samen in een team;
- Een goed analytisch en probleemoplossend vermogen is van groot belang, naast accuratesse, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren en leiden van Europese aanbestedingsprocedures bij de overheid (licht dit duidelijk toe in het cv) (25 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het uitvoeren en leiden van meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingsprocedures zoals die gelden voor de overheid (30 punten);
7. Een afgeronde NEVI-1 inkoopopleiding (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het gebruiken van het aanbestedingsplatform TenderNed (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximum uurtarief maximaal € 104,65 (schaal 11) exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als inkoopadviseur binnen een overheidsinstantie;
4. Uiterlijk beschikbaar per 10 mei 2024, voor 32 tot 36 uur per week gedurende gehele opdracht.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 19 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 2 mei 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.