Software Engineer

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 2448
Organisatie: Kadaster
Locatie: Kadaster
Uren per week: 32-40
Tarief: €70 - €87 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 1 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 08-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team Generieke Geo Services (GGS) is op zoek naar een software engineer.

Naast dit scrum team zijn er diverse andere scrum teams, bijvoorbeeld voor de diensten BGT en BRT, die samen de unit BSU1 vormen (Business Supply Unit 1). Onze unit is binnen het Kadaster o.a. verantwoordelijk voor de basisregistraties van de Nederlandse overheid, zoals de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voor basisregistraties zoals de BRT, de BGT en de BAG geldt dat vermeende fouten verplicht gemeld moeten worden bij het Kadaster. Om deze meldingen mogelijk te maken, is het TerugMeldSysteem (TMS) ontwikkeld. Dit TerugMeldSysteem is bekend onder de naam Verbeter de kaart, zie ook:

https://verbeterdekaart.kadaster.nl .

Naast dit TerugmeldSysteem ontwikkelt GGS ook Generieke Geo Componenten (GGC). Dit zijn Angular frontend componenten die voor Kadaster ontwikkelaars beschikbaar gesteld worden om eenvoudig kaartviewers te bouwen en te configureren. Hiervoor zijn al diverse componenten ontwikkeld zoals natuurlijk een kaartcomponent, maar bijvoorbeeld ook een zoekcomponent, printcomponent, terugmeldcomponent en een legenda component. Het GGS team biedt uitgebreide ondersteuning en documentatie en nodigt andere Kadaster ontwikkelaars uit om bijdragen te leveren aan de verdere functionaliteit.

Naast deze diensten heeft GGS Verbeter de Luchtvaartkaart in samenwerking met het Ministerie van Defensie ontwikkeld. Weer een andere dienst is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gelanceerd onder de naam Kaarten van Nederland. Met https://www.kaartenvannederland.nl/ kan iedereen de officiële kaarten van Nederland op een laagdrempelige manier bekijken en gebruiken. Uiteraard zijn deze viewers en Verbeter de Kaart gerealiseerd met de Generieke Geo Componenten.

Opdrachtomschrijving
Als Software Engineer werk je in een professioneel, ervaren en gedreven Agile team aan het uitvoeren van ontwikkel- en beheerwerkzaamheden.

Gezien de meerdere diensten en diverse generieke software onderdelen, zoeken we een ervaren Software Engineer die het interessant vindt om zowel frontend, backend als beheer/infrastructuur werkzaamheden uit te voeren. In het GGS team werken we o.a. met de volgende technieken en frameworks: Angular, OpenLayers, CesiumJS, Java, Docker, Mapfish en Spring. Er wordt gewerkt met een PostgreSQL database en Tekton als build tool.

Van de allround Software Engineer wordt verwacht dat hij/zij in tweewekelijkse sprints de code ontwikkelt en geautomatiseerde (unit) testen opstelt op basis van user stories.

Verder wordt verwacht dat de Software Engineer nauw samenwerkt met de leden van het scrum team en in staat is om, waar nodig, bij te dragen aan andere voorkomende werkzaamheden binnen het scrum team. Dit betreft dan bijvoorbeeld uitvoeren van testen, usability/UX vragen of productie ondersteuning. Je bent als geen ander in staat om goed samen te werken met de business vertegenwoordigers en contactpersonen van andere diensten van het Kadaster.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

  • Java v17
  • CesiumJS
  • Spring (boot)
  • Angular
  • OpenLayers
  • Docker

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

  • Realiseren van stories, automatiseren van unit testen en uitvoeren van code reviews;
  • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
  • Uitvoeren van impactanalyses en deelnemen aan planningsessies;
  • Waar nodig verder automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere van deployments.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-08-2024 tot en met 31-07-2025 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.


Overige eisen

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Verzoek om het cv in PDF formaat aan te bieden. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten

Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau op het gebied van software development.

Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie in het Nederlands.

Taalniveau Nederlands minimaal B2.

Minimaal 2 jaar ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.

Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met software ontwikkeling.

Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Agile/Scrum.

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Java/Spring (boot).

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Angular.

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met OpenLayers.

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met kaart/GEO materiaal in een 3D-viewer.

Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CesiumJS.

Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met ontwikkeling van generieke componenten.

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met WCAG richtlijnen.

Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het Nederlandse CRS.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken; • Teamspeler; • Proactief; • Analytisch vermogen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 70,00
Maximaal: € 87,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 juli 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.