Specialist Wegenonderhoud – Wegbeheerder (beheer en onderhoud)

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 2591
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker-Nootdorp
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 26 augustus 2024 (eerder is bespreekbaar)
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie


De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de komende jaren flinke uitdagingen voor het optimaliseren van de openbare ruimte in de woon- en leefgebieden. Hieraan werken verschillende teams en enthousiaste collega’s die deze ambities aanpakken. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, zelfstandigheid, korte lijnen, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng.


Opdracht


De specialist wegenonderhoud – wegbeheerder is een zelfstandige en afwisselende functie. Je gaat aan de slag om het huidige wegenbeheerplan te upgraden en te vertalen naar projectplannen (incl. mijlpalen) en een meerjarenplanning. Je zorgt dat alle weginspecties weer up tot date worden en geïmplementeerd kunnen worden in het beheersysteem.

Je geeft sturing aan het plannen en organiseren van onderhouds(wegen)projecten in de openbare ruimte. Hierbij stem je integraal af met andere projecten zoals riolering, verkeer, verlichting, etc. Voor alle werkzaamheden die voortkomen uit het wegenbeheerplan verzorg je tijdig de communicatie naar het bestuur, bewoners, verenigingen en winkeliers.

Je adviseert en beslist over de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. Je vertegenwoordigt de gemeente en bent een sparringpartner voor onder meer politie, provincie, Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars, lokale ondernemers en inwoners. Verder beschik je over:

  • Je hebt ruime kennis van wegenbeheerplannen en om deze te optimaliseren en te vertalen in projecten en werkzaamheden. Voortkomende activiteiten weet je integraal af te stemmen, te prioriteren en om te zetten in een meerjarenplanning.
  • Je hebt ruime kennis en ervaringen in de wegenbouwkundige techniek. Je hebt ruime kennis van asfaltconstructies, open verhardingen, wegfunderingen, afwatering, afzettingen en omleidingen.
  • Je kan effectief communiceren en afstemmen met interne- en externe stakeholders waarbij je ook wethouders informeert over de voortgang van- en uitdagingen rondom wegenbouwkundige zaken maar ook overlegt met burgers, bedrijven en organisaties.
  • Je bent technisch adviseur bij projecten zoals wijkontwikkeling, herinrichtingen van openbare ruimten, parken en pleinen, rioolvervanging in woonwijken, etc.
  • Je draagt zorg voor projectplannen, projectplanningen, projectfinanciën en voert overleg met collega´s, bewoners en ondernemers over aankomende werkzaamheden in uitvoering.
  • Je draagt zorg voor projectvoorbereidingen en aanbestedingen (i.s.m. afd. Inkoop) en opdrachtverstrekking naar externe partijen.
  • Je draagt zorg voor de coördinatie gladheidsbestrijding in de winterperiode.

Als beide partijen tevreden zijn over het geleverde werk, kan de kandidaat in vaste dienst treden.


Vereisten / knock-outcriteria


1. Uiterlijk beschikbaar per 26 augustus 2024 voor minimaal 24 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Civiele Techniek;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad ;
4. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als wegenbeheerder of civieltechnisch projectleider bij een gemeentelijke instelling;


Gunningscriteria (weging)


6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als wegenbeheerder of civieltechnisch projectleider bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als wegenbeheerder/adviseur of civiel projectleider met wegen(onderhouds)projecten en onderhoudscontracten bij tenminste drie verschillende opdrachten. Benoem deze projecten duidelijk in het cv (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met projectvoorbereidingen en aanbestedingen en opdrachtverstrekking naar externe partijen (benoem waar deze is opgedaan) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de begeleiding van projectteams en het opzetten en toetsen van projectplannen, planningen en risicoanalyses, betreffende wegenonderhouds en/of wegen-reconstructieprojecten in de openbare ruimte (benoem waar deze is opgedaan) (20 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne- en externe stakeholders en het organiseren van bewonersparticipatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.


Benodigd aantal professionals


1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 juli 2024 tussen 09.00 en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.