Specialisten backoffice burgerzaken 2x

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 2015
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: Buitenpost
Uren per week: 1x 24 uur en 1x 28 uur
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 5 maanden
Regio: Friesland
Startdatum: 16-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 30-06-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

De specialist backoffice burgerzaken is dé professional als het gaat om het juist, betrouwbaar en actueel houden van de Basisregistratie Personen. Daarnaast levert hij of zij maatwerk en kwaliteit bij complexe vraagstukken rondom afstamming, nationaliteit, naamrecht, identiteit, (buitenlandse) brondocumenten en verzoeken.

Kandidaatomschrijving

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Relevante opleidingen en cursussen op het gebied van de BRP en de Burgerlijke Stand;
 • Ervaring en feeling met softwareapplicaties als IZRM en iBurgerzaken;
 • Beheersing van de Engelse taal;
 • Een positieve houding ten opzichte van de Friese taal, waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pré is.

Verantwoordelijkheden

Taken met betrekking tot de Basisregistratie Personen (BRP):

 • Draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden zoals het berichtenverkeer en het inklaren van

waardedocumenten;

 • Verwerkt, corrigeert en controleert (complexe) mutaties in de BRP;
 • Beoordeelt en beslist zelfstandig op aangiften briefadres;
 • Voert adresonderzoeken uit;
 • Draagt zorg voor de uitvoering van eerste inschrijving, hervestiging uit het buitenland en emigratie;
 • Beoordeelt (buitenlandse) brondocumenten op vormvereisten, inhoud en echtheidskenmerken;
 • Neemt zelfstandig de Verklaring Onder Ede (VOE) af.

Taken met betrekking tot de Burgerlijke Stand:

 • Draagt zorg voor de informatievoorziening over en afhandeling van (complexe) producten en vraagstukken op het gebied van Burgerlijke Stand en Internationaal Privaatrecht (IPR);
 • Is in staat alle voorkomende akten en latere vermeldingen van de Burgerlijke Stand op te maken;
 • Voert de werkzaamheden uit die verband houden met het bijhouden van de registers;
 • Geeft uitvoering aan de Wet op de Lijkbezorging binnen het taakveld Burgerzaken.

Overige taken:

 • Verricht uitvoerende werkzaamheden binnen de organisatie van verkiezingen;
 • Is adviserend en behulpzaam aan frontofficemedewerkers bij complexe(re) burgerzaken aangelegenheden;
 • Neemt naturalisatie- en optieverzoeken in behandeling en organiseert de naturalisatie- en optieceremonies;
 • Voert erfgenamenonderzoeken uit voor notarissen;
 • Behandelt (complexe) verzoeken van gegevensverstrekking;
 • Ondersteunt de BRP-beheerder bij het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten;
 • Toetst aangiften en verzoeken met toepassing van nationale en internationale wet- en regelgeving en handelt deze zelfstandig af, met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

De functie Specialist backoffice burgerzaken is in ons functieboek opgenomen in schaal 8.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 16 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 1x 24 uur en 1x 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 2 juli a.s. in het gemeentehuis te Burgum. We vragen je hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In het cv dient een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.

De kandidaat heeft HBO werk- en denkniveau.

De kandidaat is in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen


Prijs (eisen)

Maximaal: € 60,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Relevante opleidingen en cursussen op het gebied van de BRP en de Burgerlijke Stand

20 %

Minimaal 2 jaar werkervaring

40 %

Ervaring en feeling met softwareapplicaties als IZRM en iBurgerzaken


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 2 - 4 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hierboven te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.