Strategisch adviseur automatisering

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 996
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 31-12-2024
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Als Strategisch Adviseur Automatisering bij de SWO vervul je een sleutelrol bij het bepalen van de infrastructuurstrategie voor beide gemeenten. Je adviseert het management en de directie over de modernisering en optimalisatie van de infrastructuur. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor strategisch leveranciersmanagement op het gebied van infrastructuur.

Jouw taken omvatten onder andere:

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van sourcing (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur binnen een politiek bestuurlijke organisatie. (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo bachelor niveau, zoals bijvoorbeeld Bedrijfskundige informatica, HBO ICT en Technische Bedrijfskunde;
2. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in een adviesfunctie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van automatiseringsinfrastructuur;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, beperkt mogelijk in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 13 mei 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
    Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
    Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).