Strategisch beleidsadviseur W&I

Logo van Gemeente Arnhem met tekst "Gemeente Arnhem" in blauw met aan de rechterkant een gestileerd adelaarswapen.

Aanvraagnummer: 1428
Organisatie: Gemeente Arnhem
Locatie: Gemeente Arnhem
Uren per week: 16-24
Tarief: €100,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 03-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, max 1 jaar
Sluitingsdatum: 22-05-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

We zoeken een Strategisch Beleidsadviseur Werk en Inkomen die direct onder de Clustermanager W&I zal gaan vallen. De huidige Strategisch Beleidsadviseur treedt naast deze werkzaamheden ook op als deelprogrammamanager van een stadsprogramma , waardoor men tijdelijk op zoek is naar een kandidaat die de expertise heeft om deze taken op te pakken. De tijdelijke Strategisch Beleidsadviseur werkt nauw samen met de huidige en zorgt voor afstemming over de genoemde taken.

De taken die er klaarliggen voor de tijdelijke Strategisch beleidsadviseur W&I zijn; Taken
 • Sparringpartner voor adviseurs afdeling bedrijfsvoering van het Cluster W&I (inhoudelijke en procesvraagstukken)
 • Je werkt nauw samen met bestuursadviseurs van het cluster W&I en verbindt beleid aan de uitvoering (inhoudelijk en adviseren op proces). Je denkt mee over lange termijn vraagstukken en adviseert het managementteam van Werk en Inkomen over inhoudelijke onderwerpen op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inburgering. Het adviseren op implementatieprocessen bij verbeteropgaven van het cluster Werk en Inkomen. Voorbereiden MT overleggen van het cluster vanuit een directiesecretaris rol. Voorbereiden Strategisch Overleg tussen cluster Werk en Inkomen en afdeling bestaanszekerheid SBR. Opstellen van adviezen voor het MT (bedrijfsvoering en inhoudelijk) Toetsing van kwaliteit van adviezen/voorstellen voor het MT. Achtervang strategisch beleidsadviseur bij de staf Bestaanszekerheid. Het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en kennissessies.

  Verantwoordelijkheden

  Wie zoeken we voor deze opdracht?

 • Een verbinder die stuurt op de opgaven en resultaten en linking pin kan zijn tussen beleid en uitvoering.
 • Is resultaatgericht en in staat snel te schakelen van strategisch denken naar operationeel uitvoeren. Snel in staat om op vlieghoogte te komen. Welke kwaliteiten zijn er nodig?
 • Affiniteit met de Participatiewet en ontwikkelingen wet- en regelgeving en vertaling van deze ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van het cluster Werk en Inkomen.
 • Affiniteit met advisering op bedrijfsvoeringtaken (PIOFACH); Affiniteit met de beleidsvelden Bestaanszekerheid, Schuldhulpverlening, Inburgering, dan wel in staat dit snel eigen te maken. Kennis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het sociaal domein. HBO-WO werk- en denkniveau. Gemeentelijke ervaring en politiek bestuurlijke sensitiviteit Kennis en ervaring van gemeentelijke besluitvormingsprocessen In staat om bestuurlijke adviezen te schrijven en concreet uit te werken “Overwicht vanuit persoonlijke kracht” op de inhoud

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is inzetbaar vanaf zo snel mogelijk na gunning tot en met 31-12-2024 voor 16-24 uur per week. De inzet van uren dient flexibel te zijn. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met in totaal maximaal één jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


  Overige eisen

  Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente, dit is niet verplicht.

  Eis 2. Opleiding / Werk en denkniveau: Bachelor (hbo) / Wo (master) werk- en denkniveau; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

  Eis 3. Gevraagde werkervaring: Kandidaat heeft minimaal 4 jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol binnen W&I/Sociaal domein. Deze ervaring moet minimaal in de laatste 6 jaar zijn opgedaan. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

  Eis 4. Vereiste ervaring; Kandidaat heeft aantoonbare ervaring bij het adviseren op implementatieprocessen bij verbeteropgaven van een cluster Werk en Inkomen binnen een Gemeente en heeft uitgebreide kennis op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inburgering.

  Eis 5. Deze opdracht zal niet verlopen via de brokerdienstverlening, maar zal rechtstreeks gecontracteerd worden door de Inhuurbalie van de Gemeente Arnhem zelf. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Arnhem.

  Eis 6. Hierbij verklaar ik dat ik schriftelijk, expliciet toestemming heb van de kandidaat om deze aan te bieden op de opdracht van de Gemeente Arnhem. Mocht blijken dat een kandidaat door meerdere partijen wordt aangeboden, dan leidt dit direct tot uitsluiting van de offertes waarop de kandidaat betrekking heeft.


  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 40 % Gewicht van kwaliteit : 60 %

  Top

  Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De BKPV komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0 kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Offertes die onder de maat scoren, lager dan 50% zullen wij niet beoordelen en kunnen worden afgewezen op basis van een te lage kwaliteit.

  De Gemeente Arnhem behoudt zich het recht voor om offertes terzijde te leggen indien er overmatig veel taal -en/of spelfouten voorkomen.


  Gunningscriteria Kwaliteit

  20 %

  Wens 1. Kandidaat heeft aantoonbare kennis én ervaring met de Participatiewet en ontwikkelingen rondom deze en relevante wet- en regelgeving. Dit is een belangrijke wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen in het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

  20 %

  Wens 2. Kandidaat heeft aantoonbare kennis én ervaring met advisering op bedrijfsvoeringtaken (PIOFACH); Dit is een belangrijke wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen in het het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

  30 %

  Wens 3. Minimale werkervaring: Kandidaat heeft minimaal 4 jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol binnen W&I/Sociaal domein. Deze ervaring moet minimaal in de laatste 6 jaar zijn opgedaan. De puntenverdeling wordt gedaan op basis van het aantal jaren werkervaring. Heeft iemand 4 jaar relevante werkervaring, dan krijgt iemand een voldoende. Hoe meer ervaring, hoe meer punten iemand krijgt in de selectie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

  30 %

  Wens 4. Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met: - De beleidsvelden Bestaanszekerheid, Schuldhulpverlening, Inburgering - De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het sociaal domein - Gemeentelijke ervaring en politiek bestuurlijke sensitiviteit (waarom deze grote wens? We zoeken iemand die snel op vlieghoogte is, vanwege de beperkte inwerktijd) - Kennis en ervaring van gemeentelijke besluitvormingsprocessen - Het schrijven van bestuurlijke adviezen en concreet uit te werken Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaringen blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen in het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen


  Gunningscriterium Prijs

  Maximaal: € 100,00

  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden:

  Flexibiliteit - Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. - Kiest een aanpak die past bij de situatie. - Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een andere aanpak. - Past doelen aan bij veranderende omstandigheden. - Maakt een vertaalslag van ontwikkelingen in de omgeving naar mogelijkheden voor de organisatie. Visie/Omgevingsbewustzijn - Anticipeert op ontwikkelingen voor de toekomst. - Anticipeert op externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de doelstellingen voor de organisatie. - Plaatst zich boven de problematiek van vandaag, herkent patronen in gebeurtenissen.

  Netwerken - Legt en onderhoudt effectief diverse (sub)netwerken.

  Organisatiesensitiviteit/Samenwerken - Creëert betrokkenheid en draagvlak. - Overziet verschillende inbrengen, opinies en belangen en is in staat deze in te passen in een gemeenschappelijke richting. - Gevoel voor cultuurverschillen tussen samenwerkende organisatie(-onderdelen) en weet deze effectief met elkaar te verbinden.

  Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

  Uiteraard is het ook toegestaan om in het CV met concrete voorbeelden te komen, waaruit men een idee kan krijgen van de gevraagde competenties en vaardigheden.


  Interviewfase

  De interviews zullen plaatsvinden in de ochtend van 24 en 28 mei fysiek op locatie of via MS Teams. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geïnformeerd.

  Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de offertes blijkt dat er meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken externen worden uitgenodigd voor een interview.