Teamleider Wmo (SV24-1354)

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 2606
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Gemeente Amstelveen
Uren per week: 36 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-07-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
Het team Wmo valt onder afdeling Sociale Voorzieningen binnen het Sociaal Domein van de gemeente. Een divers team draagt gezamenlijk zorg voor goede uitvoering van de Wmo, Gehandicapten Parkeerkaarten en het Leerlingenvervoer. We bekijken situaties integraal en stellen de klant centraal.

I.v.m. ziektevervanging zijn wij tijdelijk op zoek naar een Teamleider Wmo.
Als Teamleider Wmo ben je verantwoordelijk om het team inhoudelijk aan te sturen, te coachen en te boordelen. Het team bestaat uit ruim 40 medewerkers, verdeeld over 3 teams: Indicatieadviseurs, Administratie en GPK/Leerlingenvervoer.
Je bent verantwoordelijk voor het personeelsmanagement. Je voert ontwikkelgesprekken en bent verantwoordelijk voor de gestelde doelen en budgetten van de gemeente. Je brengt het team op sterkte door de vacatures te vervullen.

Je coacht medewerkers op het organiseren van eigen werk en gespreksvaardigheden. Je adviseert medewerkers bij complexe zaken en je bent verantwoordelijk voor de klachtafhandeling. Je voert resultaat- en ontwikkelgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor een deel van het afdelingsplan en je denkt als sparringpartner van de manager mee over nieuwe ontwikkelingen, neemt initiatieven en werkt deze uit. Dit kan procesmatig, maar ook inhoudelijk zijn. Je intervenieert in crisissituaties, je onderhoudt contacten met externe partijen en maakt afspraken. In deze functie maak je onderdeel uit van het managementteam van Sociale Voorzieningen.

De opdracht loopt t/m 31 januari 2025. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.


Kandidaatomschrijving

 • Afgeronde HBO opleiding.
 • Werkervaring als Teamleider binnen het Sociaal Domein bij een gemeente.
 • Werkervaring als Teamleider van grote teams.
 • Werkervaring als Teamleider Wmo.
Competenties:
 • Snel schakelen.
 • Verbinden.
 • Peoplemanagement.
 • Inspireren.
 • Enthousiast.
 • Motiveren.
In Amstelveen werken we samen, zijn we betrokken en oplossingsgericht. Dit zijn de kernwaarden van de organisatie en passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.


Eisen

Opleiding
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde bachelor HBO opleiding.
Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als Teamleider binnen het Sociaal Domein bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 8 jaar.
Referentie vereist
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • VOG
 • Verklaring van geheimhouding en integriteit
 • Gegevens crediteuren

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Motivatie voor betreffende opdracht bij gemeente Amstelveen.
 • Werkwijze/aanpak als Teamleider binnen korte periode: Hoe maakt je verbinding en hoe krijg je je team mee?

De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn op max. 1 A4.


Weging: 20 %


Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Teamleider binnen de WMO, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %


Werkervaring
Op cv aantoonbaar werkervaring als Teamleider van een team >30 medewerkers, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op het raadhuis van Gemeente Amstelveen op vrijdagochtend 12 juli tussen 9.00-12.00 uur.
De kandidaat dient op deze datum beschikbaar te zijn.