Toezichthouder Energie – EMLcontroles

Logo van Omgevingsdienst Veluwe met een gestileerd abstract ontwerp in blauw, groen en bruin naast de naam van de organisatie.

Aanvraagnummer: 1447
Organisatie: Omgevingsdienst Veluwe
Locatie: Omgevingsdienst Veluwe
Uren per week: 16-24 uur per week
Tarief: €70 - €85 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: optie tot verlenging van 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 21-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Bij Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) zetten we ons vol passie in voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
In nauwe samenwerking met twaalf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland, spelen onze vergunningverleners een cruciale rol in het verstrekken van omgevingsvergunningen. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid.

Daarnaast bieden onze milieu-experts uitgebreid advies aan onze partners over diverse milieu-gerelateerde onderwerpen.
Of het nu gaat om energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, circulariteit, lucht, geluid, natuur, ecologie of externe veiligheid, wij staan klaar om de leefomgeving te versterken en te beschermen.

Vanuit onze locaties in Apeldoorn en Harderwijk werken wij aan een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven in regio Veluwe.

Als toezichthouder ga je op pad naar ondernemers binnen ons werkgebied.
Aan de hand van de Erkende Maatregelen Lijst (EML) ga je in gesprek met ondernemers. Je controleert het energieverbruik en gaat na, of alle energiebesparende maatregelen zijn genomen. Je kijkt ook naar verdergaande besparingsmogelijkheden én je ondersteunt ondernemers door middel van advies om verder te verduurzamen. Dit doe je op een constructieve en prettige manier waardoor het advies wordt begrepen door de ondernemers en ze hopelijk enthousiast worden. Na afloop
van het bezoek verwerk je de bevindingen in het zaaksysteem (OpenWave) en stel je een brief op aan de ondernemer.


Verantwoordelijkheden

Onder de werkzaamheden vallen:

  • Contact leggen met de ondernemer, opvragen van de energieverbruiksgegevens en inplannen van een controle. De lijst met te bezoeken inrichtingen wordt door ODNV aangeleverd. Het kan nodig zijn om zelf de contactgegevens te achterhalen. Zowel bedrijven die hebben voldaan aan de informatieplicht, als die nog niet hebben voldaan, worden bezocht.
  • Controle ter plaatse. Hierbij wordt naast de controle op de energiebesparingsplicht aandacht besteed aan stimulering/advisering van wettelijke en bovenwettelijke maatregelen.
  • Gegevens verwerken in het zaaksysteem. Een checklist wordt ingevuld en in het zaaksysteem OpenWave worden in ieder geval de energieverbruiksgegevens, controleresultaten, eventuele vervolgacties en eventuele wijzigingen ingevuld. Indien van toepassing dienen de bedrijfsgegevens te worden ge-updatet.
  • Brief opstellen met bevindingen en maatregelen die moeten worden genomen in het geval er niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Een format voor de brief is beschikbaar.
  • Inplannen en uitvoeren van een hercontrole indien nodig. Dit is bij ongeveer de helft van de bedrijven het geval. Indien van toepassing: gegevens n.a.v. hercontrole verwerken in het zaaksysteem en brief opstellen.
  • Periodiek afstemmingsoverleg met collega’s. Dit zal 1x maand plaatsvinden.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor 16-24 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Minimaal 2 jaar werkervaring met EML-toezicht is een vereiste.

Hbo-opleiding of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

30 %

Kennis van de Erkende Maatregelenlijst Energie en het wettelijk kader.

30 %

Ervaring als toezichthouder EML, bijvoorbeeld bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie.

20 %

Relevante cursus op het gebied van EML-controles.

20 %

Ervaring met een geautomatiseerd zaaksysteem zoals OpenWave.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 70,00
Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

  • Cummunicatief vaardig
  • Representatief en stevig in de de schoenen
  • Passie voor milieu en willen bijdragen aan bescherming daarvan


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 27 mei 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.