Toezichthouder Erfgoed

Logo van gemeente eemsdelta met drie golvende lijnen in blauw en groen boven de rode tekst "gemeente eemsdelta.

Aanvraagnummer: 1700
Organisatie: Gemeente Eemsdelta
Locatie: Gemeente Eemsdelta
Uren per week: 24 per week
Tarief: €70 - €90 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 16-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 07-06-2024 00:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
In de functie van Toezichthouder Erfgoed lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leef- en woonomgeving en het beperken van risico's. Aan de hand van inspecties beoordeel je of activiteiten in de fysieke leefomgeving voldoen aan de wet- en regelgeving. Je ziet toe op de uitvoering van activiteiten op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening. Aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden, geldende planologische regels, veiligheids- en brandvoorschriften. Je rapporteert bevindingen en je meldt overtredingen. Samen met jouw collega's voer je legalisatie-onderzoeken uit en adviseer je over handhavingsaspecten. Je schakelt voor complexe situaties een specialist in en beoordeelt de toepasbaarheid van het advies van de specialist. In voorkomende gevallen treed je handhavend op, al dan niet samen met een handhavingsjurist. Ook behandel je klachten en meldingen.


Kandidaatomschrijving

  • Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding, Bouwkunde of een vergelijkbare voor de functie relevante studie
  • Daarnaast beschik je over kennis van relevante wet- en regelgeving
  • Werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie met de functie
  • Ervaring met RX Mission is een pré
  • Ervaring met Squit XO is een pré
  • Je bent zelfstandig, samenwerkings- en resultaatgericht, maar flexibel
  • Je bent communicatief vaardig met de nodige overtuigingskracht
  • Je bent in het bezit van rijbewijs B
  • Wij verwachten dat je goed kan samenwerken en coördineren, maar je bent ook besluitvaardig. Je bezit veel doorzettingsvermogen en voelt je betrokken als toezichthouder. Je kunt je inleven in de inwoners en samen met hen werken aan passende oplossingen

Eisen

Afgeronde MBO opleiding
Aantoonbaar relevante en afgeronde MBO opleiding
ABW-1
Opleiding ABW-1 afgerond en behaald
Werkervaring als Toezichthouder Erfgoed
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als Toezichthouder Erfgoed binnen een gemeente

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als Toezichthouder Erfgoed binnen een gemeente.


Weging: 25 %


Ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Op CV aantoonbare kennis en ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Weging: 20 %


Kennis en ervaring van wet- en regelgeving
Aantoonbare kennis en ervaring met wet- en regelgeving en in staat om adviezen op te stellen
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.


Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland in week 24 (dinsdag 11 t/m donderdag 13 juni 2024)