Toezichthouder kabels- en leidingen

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 1598
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Gemeente Land van Cuijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €80 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 31-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Binnen het team Civiel & Verkeer zijn we op zoek naar een toezichthouder kabels- en leidingen. Ook mede door de versnelling met de energietransitie zien we een extreme groei in het aantal vergunningsaanvragen en instemmingsbesluiten vanuit de nutsbedrijven. Dit maakt dat er dringend behoefte is aan extra capaciteit op toezicht in de openbare ruimte.

  • Je ziet toe op de uitvoering van graafwerkzaamheden in de openbare ruimte. Als vertegenwoordiger van de vergunningverlener maar ook de eigenaar van de openbare ruimte, zie je toe op een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden;
  • je zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen bij de uitvoering van graafwerkzaamheden, waarbij minimaliseren van de overlast en maximaal tegengaan van degeneratie voorop staat;
  • je overlegt tijdens de voorbereiding en uitvoering met de vergunningverlener;
  • je legt nulmetingen, afwijkingen en bijzonderheden vast.
  • behandelen van klachten en meldingen;
  • je communiceert en overlegt met burgers, bedrijven en organisaties;
  • in overleg kan het takenpakket wijzigen binnen het taakveld wegen.

Kandidaatomschrijving

MBO+ werk- en denkniveau met voorkeur civieltechnische opleiding met kennis en ervaring op gemeentelijk niveau.

Ervaring met Telecomwet, de AVOI, CROW (500)

Kennis van het platform MOOR

Is in staat snel zijn rol te pakken in een nieuwe omgeving.

Heeft overtuigingskracht.

Is een teamspeler; zoekt de afstemming met zijn omgeving.

Eisen

Tarief max. € 80
MBO + werk en denk niveau
Kennis civiele techniek

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


De kandidaat heeft in de afgelopen drie jaren minimaal een 2 vergelijkbare trajecten uitgevoerd
Weging: 20 %


De kandidaat heeft in zijn loopbaan een functie verricht op het gebied van civieltechnisch toezichthouder, bij voorkeur kabels en leidingen
Weging: 20 %


De kandidaat heeft ervaring bij een gemeentelijke organisatie.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wendbaar, betrouwbaar, innovatief.
Weging: 25 %

Interviewplanning

6 juni 2024