Vergunningverlener Bouw

Logo van Omgevingsdienst De Vallei met een gestileerde afbeelding met blauwe, groene en bruine rondingen naast de naam van de organisatie in bruine tekst.

Aanvraagnummer: 1626
Organisatie: Omgevingsdienst de Vallei
Locatie: ODDV
Uren per week: 24-36
Tarief: €85 - €95 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: nee
Sluitingsdatum: 05-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

- Het behandelen van bouwaanvragen en conceptplanverzoeken die onder de WABO zijn ingediend

- Het adviseren van particulieren en bedrijven op het gebied van vergunningverlening WABO
- Het adviseren over het toekennen van beschikkingen
- Het doorlopen van ontheffingsprocedures
- Het coördineren van het vergunningsproces binnen de geldende termijnen
- Je treedt op als casemanager
- Je stelt memo's op voor de bestuurder/wethouder in politiek/bestuurlijk gevoelige dossiers


Verantwoordelijkheden

- Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van klantcontacten, waaronder met externe partijen zoals de milieudienst
- Je bent verantworrdelijk voor de kwaliteit van eigen werkzaamheden
- Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig inwinnen van benodigde adviezen over aanvragen en zorgdragen dat er een integraal advies tot stand komt


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot 1 oktober 2024 voor 24-36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe

Minimaal 5 jaar ervaring met bouwplantoetsen onder de WABO

Mbo/hbo werk- en denkniveau

Ruime werkervaring binnen een Omgevingsdienst


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Ervaring met het coördineren van het vergunningsproces onder de WABO (bouwaanvragen)

50 %

Kennis van en ervaring met OpenWave


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 85,00
Maximaal: € 95,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens het interview toetsen we de volgende competenties en vaardigheden:
1. Resultaatgerichtheid
2. Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
3. Pro-activiteit
4. In teamverband kunnen werken
5. Bestuurlijke antenne


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.