Vergunningverlener Bouw RO A

Logo van Omgevingsdienst Rivierenland met een gestileerde rivier- en landafbeelding in blauw, groen en bruin, naast de naam van de organisatie in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1775
Organisatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Locatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Uren per week: 24 - 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: Ja, twee keer een half jaar
Sluitingsdatum: 02-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 220 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor 8 regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samendragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland.

De ODR zoekt meerdere

Vergunningverleners bouw/RO A

(24- 36 uur per week)

In verband met het wegvallen van collega's zijn wij op zoek naar maximaal 3 vergunningverleners bouw/RO A.


Verantwoordelijkheden

Wat je gaat doen

  • Je houdt je bezig met de complexe aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en ruimtelijke ordening
  • Je begeleidt en ondersteunt je collega’s en bent daarbij het aanspreekpunt voor je collega’s.
  • Je hebt een actieve deelname in ontwikkeling op de afdeling

Tot onze klanten behoren onder andere burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in het Rivierengebied, maar ook onze opdrachtgevers. We doen een beroep op je flexibiliteit, resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten. Je leert onder andere de werkwijze van diverse opdrachtgevers kennen. Planbare werkzaamheden en hectiek wisselen elkaar af. Onze taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte en doelgerichte werkwijze vergt.

Je takenpakket bestaat verder uit

  • Registeren van OpenWave
  • Participeren in werkgroepen

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 10 juni 2024 tot en met 9 december 2024 voor 24-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Hbo+ werk- en denkniveau

Minimaal vijf jaar relevante en aantoonbare werkervaring met bouwen

Ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen

In bezit van een B-rijbewijs

Je voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria

Opleidingen ABW-1 en ABW-2 afgerond

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met de minimale verkeringswaarde die overeenkomt met de totale opdrachtwaarde (zie: https://www.odrivierenland.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Overzicht-minimale-verzekeringswaarde.pdf)


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 35 %
Gewicht van kwaliteit : 65 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op dit moment zijn wij op zoek naar meerdere vergunningverleners bouw/RO B. Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten worden maximaal 3 vergunningverleners aangenomen. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Kennis en ervaring met het zaaksysteem OpenWave

50 %

Ervaring bij een Omgevingsdienst is een pre


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

•klantgericht, flexibel en dienstverlenend

•gedreven en resultaatgericht

•besluitvaardig en daadkrachtig


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan 3 Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan 3 Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 4, 5 of 6 juni. Gelieve hier rekening mee te houden.