Werkplekbeheerder/ M365 Endpoint Administrator

Logo van ICT Rijk van Nijmegen met gestileerde letters "RIN" in blauwe tinten op een witte achtergrond met daaronder de bedrijfsnaam.

Aanvraagnummer: 1341
Organisatie: IRVN
Locatie: IRVN
Uren per week: 36- 40
Tarief: €75,00 - €100,00 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 28-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. ICT-Rijk van Nijmegen (#iRvN, #ICT024) gaat 7 deelnemende gemeenten op het brede ICT-gebied ondersteunen bij het (digitale) transitieproces dat de gemeentelijke overheid de komende jaren moet gaan doormaken.

Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.

Verantwoordelijkheden

Als Werkplekbeheerder/ M365 Endpoint Administrator ben je verantwoordelijk voor het beheer van apparaten en toepassingen binnen onze organisatie, met de focus op moderne beheertechnieken en integratie met Microsoft Intune. Naast het beheren mag je ook bouwen, los je 2 e - en 3 e -lijns problemen op en ga je vervolgens kijken of deze problemen niet efficiënter aangepakt kunnen worden. Je geeft hier advies over en stelt uitgebreide systeemdocumentatie op die je deelt met je collega’s. iRvN werkt voor verschillende klantomgevingen met meer dan 5000 gebruikers, het kan voorkomen je soms werkt op een van de andere locaties binnen het regionale samenwerkingsverband.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2024 of zo snel mogelijk daarna, tot en met 31-12-2024 voor 36- 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)
Aantoonbaar werk- en denkniveau op hbo- niveau;
Aantoonbaar minimaal 3 jaar ruime kennis van en ervaring met beheer van de Modern Desktop en het werken met M365, Azure AD, Endpoint management, monitoring en beveiliging;
Bij aanvang van de opdracht beschik je over een VOG 11, 12 en 13;
Minimaal twee dagen per week fysiek aanwezig op kantoor ivm overleggen en samenwerking.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Je bent gecertificeerd als Microsoft 365: Modern Desktop Administrator;
40 %
Je hebt aantoonbare goede kennis van Windows 11 en kennis van werkplekvirtualisatie. Je kunt dat illustreren met maximaal twee voorbeelden uit je eigen werkpraktijk. Elk overtuigend voorbeeld scoort 20%;
10 %
Kennis van Powershell of kennis van automatiseren via Powershell;
10 %
Je bent aantoonbaar oplossingsgericht en kunt dat illustreren met maximaal twee voorbeelden uit je eigen werkpraktijk. Elk overtuigend voorbeeld scoort 5%;

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 75,00
Maximaal: € 100,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

  • Je communicatieve en sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld, je spreekt de taal zowel van je directe IT- collega als die van de klant;
  • je komt afspraken na en signaleert problemen tijdig;
  • Je kan goed in een team werken, maar bent zeker ook in staat om zelfstandig activiteiten uit te voeren;
  • Je bent enthousiast en pro- actief en houdt ervan om zaken op te pakken;
  • Je zet je eigen specialisme in voor het geheel en werkt nauw samen met directe collega’s, leveranciers en andere ICT-partijen van de organisatie;
  • Ten slotte ben je te omschrijven als resultaatgericht, positief, integer, stressbestendig, analytisch en leergierig.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op korte termijn. Gelieve hier rekening mee te houden.