Zelfstandig opererende ervaren concerncontroller

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1658
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Gemeente Amersfoort
Uren per week: 32 per week
Tarief: €135 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 02-09-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Amersfoort

Amersfoort is een stad met ruim 160.000 inwoners, waar historie en vernieuwing hand in hand gaan. Een groeiende stad, die zich in hoog tempo ontwikkelt. Een stad vol duurzame en sociale initiatieven, waarin iedereen mee kan doen. In 2023 leverde dat ons zelfs de internationale titel European City of the Year op. Zo’n 1.500 collega’s zorgen dat Amersfoort een geweldige stad blijft om in te wonen, werken en leven. Dat doen we samen met de stad: met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en partners.


Waar kom je te werken?

Als concerncontroller ben je zelfstandig en onafhankelijk gepositioneerd. Je hebt geen eigen team en valt rechtstreeks onder de tweekoppige directie. Je bent vast onderdeel van het overleg van het directieteam, waar naast de twee directieleden ook twee themadirecteuren, het hoofd Bestuur&Strategie en de Directiesecretaris deelnemen. Je bent vast adviseur van de wethouder Financiën en neemt daartoe mede wekelijks deel aan het stafoverleg met de wethouder. Je bent eerste aanspreekpunt voor de auditcommissie van de gemeenteraad en voor de accountant.

Dagdagelijks werk je nauw samen met het team AO/IB. Tevens ben je sparringspartner voor de toezichtfunctionarissen (FG, CISO en Archivaris).


Waar ga je mee aan de slag?

Algemeen

Als je start val je midden in de afronding van de meerjarenbegroting 2025-2028 en een bijbehorend pakket aan ombuigingen. De gemeenteraad zal die begroting gaan vast stellen dit najaar.

Zoals voor meer gemeenten geldt, is ook in Amersfoort de financiële toekomst onzeker, maar zijn de ambities groot en noodzakelijk. Denk aan onderwerpen als de energietransitie, woningbouw en het op peil houden van de voorzieningen in het sociale domein. De blik gaat in september dan ook weer vooruit; werken aan een meerjarige financiële strategie en/of nadere bezuinigingen.

Het doorontwikkelen van de rechtmatigheidsverantwoording (intern en bestuurlijk) en het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant vanuit het jaarverslag 2023 staan op de planning.


Concreet

Meer concreet gaan we van je vragen:

 • Aanspreekpunt te zijn voor de auditcommissie van de gemeenteraad. Dat houdt in dat je beschikbaar bent voor vragen, toelichtingen, etc. Een actieve bijdrage te leveren in verschillende onderwerpen die zijn geagendeerd volgens de jaarplanning van de auditcommissie (bv. Dag van de Jaarstukken, opzet nieuwe begroting, etc.)
 • Onderhouden van contact met accountant / bewaken dat proces van jaarrekeningcontrole verloopt conform contract. Stukken van accountant worden voorbesproken met controller alvorens deze richting bestuur gaan; dit bewaakt de signalerende/escalerende functie van de controller (gevraagd/ongevraagd advies geven aan GS/college/raad)
 • Mee te werken aan meerjarige financiële strategie. De afdeling Financiën is aan de slag met een bestuursopdracht voor een meerjarige financiële strategie. De kennis, de meeschrijvende rol en de kritische blik van een concerncontroller zijn hier meer dan welkom.
 • Te ondersteunen bij de actualisatie van de nota Grondbeleid.
 • Het Opzetten en inrichten van de GRC tool; in een trekkende rol met onze CISO. De aanbesteding voor een gemeentebrede GRC tool is opgestart. Jij zal dit met de CISO samen invulling geven.
 • Impuls geven aan het gemeentelijke risicomanagement samen met de teammanager Financiën.
 • Voorzitten van het vierhoeksoverleg met FG, CISO en Archivaris. Vanuit die hoedanigheid ga je in ieder geval 1) aan de slag met het opzetten van een opgaveteam GRC en 2) advies uitbrengen over herpositionering FG (en andere toezichthouders)
 • Beoordelen van de bestuurlijke stukken op (control)risico’s en interveniëren indien nodig.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de controlfunctie in breedte. Dit vereist kennis van governance vraagstukken.

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.Kandidaatomschrijving

 • Op CV aantoonbare meerjarige ervaring (5 jaar) met een financiële controlfunctie bij een gemeente op concernniveau
 • OP CV aantoonbare ervaring in het gesprekvoering met een bestuursorgaan bij een overheid
 • Opleidingniveau aangetoond WO óf HBO met verdere functionele vorming
 • Je hebt bij voorkeur recente ervaring in functionele gesprekvoering met een gemeenteraad of provinciale staten/ danwel met hun auditcommissie
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement

Eisen

Opleiding
Opleidingniveau aangetoond WO óf HBO met verdere functionele vorming.
Werkervaring 1
Op CV aantoonbare recente meerjarige ervaring (5 jaar) met een financiële controlfunctie bij een gemeente op concernniveau
Werkervaring 2
Op CV aantoonbare ervaring in het gesprekvoering met een bestuursorgaan bij een overheid

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Werkervaring 1
Beschrijf je recente ervaring in functionele gesprekvoering met een gemeenteraad of provinciale staten/ danwel met hun auditcommissie
Weging: 25 %


Werkervaring 2
Beschrijf je kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement
Weging: 20 %


Inzetbaarheid
Je bent vanaf 2 september voor minimaal 32 uur per week inzetbaar.
Weging: 5 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview toetsen we op werkervaring, kennis en de gewenste competenties. De gesprekken vinden plaats op maandag 10 juni.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews worden gepland op maandag 10 juni 2024.