Adviseur Realisatie Onderwijshuisvestingsprojecten

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 907
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 24 per week
Tarief: €116,25 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 26-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl !

Opdracht
Begeleiding realisatie IHP-projecten onderwijs
De Wolden heeft recentelijk een nieuw huisvestingsplan onderwijshuisvesting gerealiseerd. De eerste IHP-projecten vormen een uitdaging omdat het hier onder andere een school betreft die qua leerlingaantal zich op de opheffingsnorm begeeft. Daarnaast wensen meerdere schoolbesturen in De Wolden een versnelling in gang zetten rondom verduurzaming. Dit brengt direct een dynamiek in het nieuwe IHP en de planning. In de opdracht is het ook belang om tot een vast begeleidingsteam te komen die zich de komende jaren gaat richten op de begeleiding van de IHP-projecten. Vanuit diverse disciplines moet hier input en capaciteit voor georganiseerd worden (RO, vergunning, groen/water, verkeer, vastgoed etc.). Belangrijk is dat er een standaard/ proces komt waarin de werkwijze voor IHP-projecten goed is geborgd. Kennis van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen vanuit eerdere opdrachten is daarom een pré.

Jouw opdracht richt zich op:

 • Begeleiding in de realisatie van IHP projecten voor gemeente De Wolden.
 • De kaders definitief vast te stellen met de schoolbesturen (huisvestingsnormen, niveau van renovatie, de aanpak etc.)
 • Vertegenwoordig namens de gemeente De Wolden in het projectteam gedurende de realisatie.
 • Voor het vervullen van deze rol stel je waar nodig adviezen op voor de wethouder onderwijshuisvesting en het college en zorg je voor het overeenkomen en vastleggen van afspraken met de schoolbesturen
 • Ook ben je voor de schoolbesturen de contactpersoon naar andere disciplines die mogelijk een rol spelen bij de projecten (openbare ruimte, vergunningen etc.)
 • Beantwoording van actuele vragen die spelen in de relatie tot het beleid voor onderwijshuisvesting in De Wolden.

Competenties
-  Samenwerken;
-  Analytisch;
-  Communicatief in woord en geschrift;
-  Resultaatgericht;
-  Zelfstandig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur onderwijshuisvesting met specifiek de ervaring op realisatie van projecten in onderwijshuisvesting (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van adviezen op het gebied van onderwijshuisvesting (40 punten);
7.  Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente; (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur voor de realisatie van projecten onderwijshuisvesting;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
3. Per direct beschikbaar voor 24 uur;
4.  Uurtarief maximaal € 116,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: Ja, maar in de werkzaamheden is het vereist om ook in Hoogeveen te werken om af te stemmen met collega’s, externe partners en het fysiek deelnemen aan projectvergaderingen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 29 april 2024 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional .
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).