Beleidsondersteuner Gezondheid

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 2693
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 9 tot 18
Tarief: €75 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 12-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Met ruim 67.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl .

Voor de afdeling Beleid Sociale Leefomgeving zijn we op zoek naar tijdelijke beleidsondersteuning gezondheid en preventie.


Verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen bij de beleidsmatige taken van het gezondheidsbeleid, zoals het programma Gezond en Actief Leven Akkoord.
 • Ondersteunen en deels zelfstandig uitvoeren van subsidies vanuit de Maatschappelijke Agenda en de Algemene Subsidieverordening.
 • Coördineren van de uitvoering van diverse preventieve activiteiten rond gezond gewicht, mentale gezondheid en verslaving.
 • Waar nodig zelfstandig uitvoeren van activiteiten rond participatiebijeenkomsten en persmomenten.
 • Ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van bestuurlijke besluiten.
 • Uitvoeren van voorkomende hand en span diensten zoals administratieve en organisatorische taken

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15-7-2024 tot en met 14-1-2025 voor 9 tot 18 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 75,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Afgeronde wo-opleiding in sociologie, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar.

30 %

Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een beleidsondersteunende rol bij een gemeente.

30 %

Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 3 jaar in het beleidsterrein gezondheid (omschrijf dit in het cv).

10 %

Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken.


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Samenwerken
 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Rapporteren


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.