Directeur Bedrijfsvoering

Logo van Gemeente De Bilt, met gestileerde groene tekst en een afbeelding van een groene boom met een gele cirkel erachter.

Aanvraagnummer: 2557
Organisatie: Gemeente de Bilt
Locatie: De Bilt
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 1 maal 5 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie .


Opdracht


Als directeur bedrijfsvoering vorm je met de gemeentesecretaris de tweehoofdige directie van gemeente De Bilt. Samen met het managementteam, bestaande uit directie, drie strategisch managers en onze concerncontroller bepaal je de koers voor de ambtelijke organisatie. Op basis van onze kernwaarden Betrouwbaar, Inventief, Laagdrempelig en Duidelijk (BILD) vertaal je de opgaven waar onze gemeente voor staat en de dienstverlening waar onze inwoners en ondernemers op mogen vertrouwen naar wat dat betekent voor de interne organisatie.

We werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht.

Wat ga je doen?

Als directeur bedrijfsvoering leg je de verbinding tussen de inhoudelijke opgave en de bedrijfsvoering van onze organisatie, en je ondersteunt de organisatie bij het verder implementeren van integraal werken. Je zorgt hierbij voor verbinding tussen je opgave, het bestuur en de samenleving.

Kortom, je vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever bedrijfsvoering. Hierin zoek je balans tussen sturing, ruimte geven, inspireren en beheersing.

Jouw passie is om een kwalitatief goede bedrijfsvoering neer te zetten. Je vormt een hecht duo met de gemeentesecretaris. Jullie vullen en voelen elkaar heel goed aan.

We zoeken iemand die rust, structuur, consistentie, en continuïteit brengt in de interne organisatie. Je kunt de scherpe kanten van ontwikkelingen en situaties halen en overziet de integraliteit van alle bedrijfsvoeringstaken. Daarnaast weet je natuurlijk hoe de hazen lopen in een politieke organisatie.

Samen met het MT en alle collega’s zet je de resultaten neer die de inwoners en ondernemers van De Bilt nodig hebben. Daarbij houd je altijd het brede organisatiebelang en de langere termijn in het oog.

Voor het college en de gemeentesecretaris ben je een belangrijk adviseur en sparringpartner. Je weet het spel als loco-secretaris te spelen met de politiek en staat voor je medewerkers. Je ondersteunt de zelforganiserende teams in hun opdrachtnemerschap, door je rol als opdrachtgever helder en stevig invulling te geven. Dat betekent dat je sturing en focus kunt aanbrengen en tegelijk in staat bent om het lerend vermogen van de teams te stimuleren en de teams ruimte te geven. Je weet mensen mee te nemen naar de door jou geplaatste stip op de horizon. Je helpt vanuit je strategische visie keuzes te maken in de dagelijkse praktijk en duidelijke richting te bepalen voor de ondersteunende teams.

De bedrijfsvoeringsagenda

Er gebeurt op dit moment veel in onze organisatie. Om goed aan te blijven sluiten bij de veranderende opgaven uit de omgeving is het van belang dat we als organisatie werken als een geoliede machine die flexibel in kan spelen op actuele ontwikkelingen, zonder daarbij de focus op de langetermijndoelen uit het oog te verliezen. Dit vraagt veel van onze interne processen en de manier waarop we deze met elkaar vormgeven. Opgaven in de interne en externe dienstverlening liggen onder andere op het gebied van informatiemanagement en informatieveiligheid, financiële huishouding, communicatie, strategisch personeelsbeleid, digitalisering van de dienstverlening en gemeentelijke huisvesting. De afgelopen jaren zijn hier flinke stappen in gezet; tegelijkertijd vraagt dit de komende jaren nog veel van de organisatie. Hier sturing aan geven en resultaten in boeken, dat wordt jouw verantwoordelijkheid.

Je bent dan ook opdrachtgever voor de het project CBR (cyclisch, betrouwbaar en rechtmatig). Middels dit project brengen we de organisatie en onze processen op orde en verbeteren zo de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening en dienstverlening. Daarbij hoort het optekenen en vastleggen van onze processen. De processen moeten duidelijk en betrouwbaar zijn. En wat we doen moet aantoonbaar rechtmatig zijn.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als bedrijfsvoerder bij een gemeente;


Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)


3 . Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als gemeentesecretaris of directeur binnen een gemeentelijke instelling; (30 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in het verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen op MT niveau (omschrijf dit duidelijk in het cv); (25 punten)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende van teams; (25 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op concernniveau (omschrijf duidelijk in het cv). (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 15. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

[Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: nee


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 juli 2024, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.