Senior financieel adviseur

Logo van de gemeente Overbetuwe, met de gestileerde tekst "gemeente Overbetuwe" in paars en een blauw abstract vleugelachtig ontwerp.

Aanvraagnummer: 2556
Organisatie: Gemeente Overbetuwe
Locatie: Gemeente Overbetuwe
Uren per week: 24
Tarief: €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 08-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Beschrijving team/project

De opdracht betreft:

Als senior financieel adviseur maak je deel uit van het cluster strategie binnen het team Strategie, Personele en Juridische Zaken. Doel van het team is het op integrale wijze verzorgen van interne adviezen, beleidsvorming en ondersteuning van de organisatie op het brede gebied van interne en externe dienstverlening.


Verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

Als senior financieel adviseur heb je een gemeentebrede, strategische en verbindende rol. Je draagt bij aan een robuuste en gezonde financiële positie van onze gemeente. Als adviseur geef je gevraagd en ongevraagd advies over de financiële positie en draag je zo bij aan de juiste koers. Je bent een gewaardeerde, kritische sparringpartner voor het managementteam en het college. Je gaat het volgende doen:

• je adviseert op een stevige wijze naar het bestuur en het managementteam;

• je werkt nauw samen met de concerncontroller en teammanager financiën;

• je anticipeert op ontwikkelingen, zodat de financiële ‘huishouding’ up-to-date blijft;

• je zorgt voor de doorontwikkeling c.q. de verdere implementatie van de P&C instrumenten;

• je neemt deel aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.


Beschikbaarheid

De kandidaat is beschikbaar binnen de aangegeven start en einddatum. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4 in PDF toe. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld. Benoem en beschrijf concreet in uw CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat u aan onderstaande eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld.

Opleidingseis(en): - Kandidaat beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding.

Werkervaringseis(en): Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in deze functie (of vergelijkbaar) bij middelgrote gemeentelijke organisatie(s). Bekendheid met het werkgebied is een pré.

De interviews zullen z.s.m.plaatsvinden afhankelijk van de reacties.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

De kwaliteitsscore komt tot stand door de optelsom van het behaalde percentage op de beschreven wens(en).

Op basis van kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.


Gunningscriteria Kwaliteit

100 %

Het beoordelingsteam beoordeelt de mate waarop de CV van de kandidaat aansluit bij de beschrijving van het functieprofiel: - Het CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (100%) - Het CV sluit goed aan bij onze uitvraag (50%) - Het CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (0%)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 105,00
Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

- compententie

- competentie

- ..

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Toelichting methodiek

  1. De documenten worden gecontroleerd. De gevraagde documenten dienen zodanig te zijn beschreven, dat de gemeente voldoende inzicht krijgt, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan. Mocht uit documenten of het interview blijken dat de kandidaat niet aan de gestelde eisen of aangegeven wensen voldoet, dan wordt deze als nog knock-out verklaard en niet verder meegenomen in de beoordelingsprocedure.
  2. Uitsluitend de kandidaat/kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes zich in de top rangorde plaatsen, kunnen worden uitgenodigd voor een interview.
  3. In het interview worden de eisen en wensen geverifieerd en de aangeboden kandidaat beoordeeld op werk/opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de aangegeven competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan dit tot uitsluiting leiden.