Directievoerder / Toezichthouder

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 1764
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €85 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Het team Projecten (voormalig Ingenieursbureau) is verantwoordelijk voor het projectmatig voorbereiden en realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten binnen de openbare ruimte in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze projecten behelzen naast reconstructies van bestaande woonwijken ook nieuwe aanleg van woonkernen. Bedrijventerreinen en ontsluitingswegen zijn eveneens onderdeel van de projecten.


Opdracht

Afhankelijk van het project wordt je ingezet of als directievoerder of als toezichthouder. Dit vraagt flexibiliteit in de inzet en snel op de twee verschillende rollen kunnen schakelen.

De directievoerder/toezichthouder behoudt het overzicht en houdt toezicht op de uitvoering van deze werken. Hij/zij bewaakt de nakoming van gemaakte afspraken in het kader van het contract en stuurt waar nodig bij. Meer inhoudelijk stuurt de directievoerder door heldere en proactieve communicatie, op draagvlak en resultaten. Hij/zij zorgt voor de organisatie en planning van de uitvoering van (voornamelijk) civieltechnische projecten in de openbare ruimte (riolering, civieltechnische kunstwerken, wegen, beplanting en openbare verlichting), inclusief de afstemming en communicatie met de omgeving. Hij/zij is dus naast projectmatig werken (PMW) bekend met omgevingsmanagement, BLVC en innovatieve contractvormen als UAV-gc en Bouwteam. De directievoerder heeft eveneens ruime ervaring in het coördineren van de uitvoering van cultuurtechnische werken.

Op een energieke wijze is hij/zij in staat projecten naar een optimaal en duurzaam eindresultaat te leiden. Hij/zij heeft als belangrijke taak het behouden van het overzicht van het toezicht op de contract conforme uitvoering en is de geoliede koppeling tussen projectleider en toezichthouder. Ook het signaleren van knelpunten door de toezichthouder en het doen van voorstellen ter oplossingen of verbeteringen behoort tot het takenpakket. Ook wordt van hem/haar inzet gevraagd bij de (contract)voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte, met name het toetsen van ontwerpen, contracten en van kostenramingen.

Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de (contract)administratie van projecten, opstellen van weekrapporten en het geïnformeerd houden van de projectleider.

De directievoerder die wij zoeken kan door zijn/haar manier van werken de gemeente op een positieve manier onder de aandacht brengen van externen. Daarbij is hij/zij klankbord voor collega-directievoerders, is voorts kritisch en doortastend en bouwt aan relaties.

Hij/zij ziet kansen, hanteert conflicten en onderhandelt. Hij/zij is ‘de spil’ tussen aan de ene kant onze inwoners en aan de andere kant de verschillende aannemers.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal afgeronde mbo niveau 4 opleiding in civiele techniek of gelijkwaardig;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als directievoering/ toezichthouder op civieltechnische projecten in een gemeentelijke organisatie;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender

3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als directievoerder/toezichthouder op civieltechnische projecten binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van BLVC (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met verschillende contractvormen o.a. UAV en UAV-gc (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met civiel- en cultuurtechnische werken (10 punten);
7. Maximaal uurtarief € 85,- per uur exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in een omgeving met slappe bodem / zettingsgevoelig gebied (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8/9. HR21:


Benodigd aantal professionals

1-2.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op of vanaf woensdag 5 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.