Interim teamleider financiën

Logo van Gemeente Westerkwartier met kleurrijke geometrische vormen en de naam in grijze tekst.

Aanvraagnummer: 1575
Organisatie: Gemeente Westerkwartier
Locatie: Gemeente Westerkwartier
Uren per week: 36 per week
Tarief: €100 - €130 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 17-6-2024
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 28-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Het team Financiën bestaat uit 15 collega's verdeeld over de volgende functies: administratief medewerker, medewerker financiële administratie (waarbinnen de kassierstaak), beheerder financiële administratie, adviseur financiën en senior-adviseur financiën.

Het team staat voor een financieel gezonde gemeente en een professionele en betrouwbare dienstverlening. De ontwikkelingen op het vakgebied gaan snel en het team heeft een ontwikkelagenda om de processen voortdurend te verbeteren. Onderwerpen die op de agenda staan zijn de optimalisatie van de financiële werkprocessen, de professionalisering van de advisering en de beïnvloedbaarheid van de begroting.

De gemeente Westerkwartier heeft, net als nagenoeg alle andere gemeenten in Nederland, een

aanzienlijke financiële opgave voor de meerjaren-begroting. De gemeente wil op de lange termijn financieel solide blijven en wil zich voorbereiden op financieel mindere tijden. Om het bestuur en politiek in staat te stellen om overwogen lange-termijnkeuzes te maken, wil de gemeente Westerkwartier inzicht krijgen in de beïnvloedbaarheid van de begroting. Hiermee zijn we inmiddels gestart. Een extern bureau ondersteund ons hierbij.

Na de zomer gaat het traject verder met het uitwerken van concrete maatregelen op basis van de knoppen om aan de te draaien.

Op dit moment vindt een verfijning van de teamstructuur plaats. Daarbij wordt gekeken of de huidige teamsamenstellingen voldoende zijn om de organisatie aan te laten sluiten op de veranderde eisen die de samenleving aan ons stelt.

Bij de indeling van de teams zijn de processen leidend.


Kandidaatomschrijving

De interim-teamleider is zakelijk met oog voor de menselijke maat. Hij/zij is duidelijk in zijn/haar manier van communiceren, in het maken van afspraken en in het sturen op het nakomen van afspraken.

Hij/zij weet goed aan de hand van een planning te sturen op de te behalen resultaten en de daarbij behorende formatie.

We verwachten van de interim-teamleider dat hij/zij in staat is het beste uit de individuele teamleden en het team te halen, waarbij in deze interim-periode het leidinggeven en sturen op resultaten voorop staat.

De interim-teamleider geeft de medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid maar verwacht daarvoor resultaten van de medewerkers.

De interim-teamleider is een verbinder, kan goed samenwerken, draagt bij aan de integraliteit binnen het ondersteunende domein en daarbuiten.

De interim-teamleider staat voor onze kernwaarden, verantwoordelijk, wendbaar en verbinding, en draagt deze uit.

Gaat o.a. over duidelijk zijn, vertrouwen geven, ruimte bieden voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid, stimuleren van probleemoplossend vermogen, verbinding zoeken, richting geven, constructieve feedback geven, leiderschap afstemmen op de individuele behoeften, veilige en samenwerkingsgerichte werkomgeving bevorderen, en geven van het voorbeeld in houding en gedrag.


Eisen

HBO werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als leidinggevende van een financiële eenheid (team/afdeling) bij een overheidsorganisatie.
Uiterlijk inzetbaar per 1 juli 2024
Voor minimaal 32 uur per week
In bezit van rijbewijs B

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Hoe ingegaan wordt op de gestelde eisen/vaardigheden en criteria. En op welke wijze wordt gecommuniceerd (helder/duidelijk).
Weging: 15 %


Ervaring met het sturen op opdrachten en resultaten
Weging: 15 %


Ervaring met het optimaliseren van financiële werkprocessen
Weging: 10 %


Leidinggevende ervaring bij een gemeente
Weging: 10 %


Minimaal 75% aanwezig op de werklocatie
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Communicatieve vaardigheden, toetsen van ervaring, passen in/klik met team en management.
Weging: 20 %