Jurist (privaatrecht)

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 621
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Groningen
Uren per week: 24 - 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Opdracht
Ter vervanging van onze jurist privaatrecht bij het team Kwaliteit en Control binnen het domein Bestuurszaken zoeken wij een ervaren jurist met gedegen kennis en ervaring van vraagstukken op het gebied van bestuursrecht en staatsrecht. Je analyseert en adviseert bij de voorbereiding van besluiten van het college van Gedeputeerde Staten, fungeert tweedelijns adviseur voor de organisatie en als sparringpartner voor juristen uit de eerste lijn.

Meer concreet bestaan jouw werkzaamheden uit:

  • advisering aan Gedeputeerde Staten en de organisatie op het vlak van privaatrecht, aanbestedingsrecht en algemeen bestuursrecht met een bijzondere focus op overeenkomsten;
  • juridische inbreng in projecten en bij (complexe) juridische vraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en gebiedsontwikkeling;
  • afstemming met de juridisch administratief medewerker over verzekeringsvraagstukken en (complexe) aansprakelijkheidskwesties en claims.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht eindigt op maandag 8 april 2024 om 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
- Accuraat;
- Mondeling en schriftelijk zeer vaardig;
- Gedreven;
- Goede adviserende vaardigheden;
- No nonsense mentaliteit.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur/Jurist in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het privaatrecht (overeenkomstenrecht, aansprakelijkheid, en verzekeringen. (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van het aanbestedingsrecht (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met complexe juridische vraagstukken (25 punten);
7. Een afgeronde opleiding rechten op minimaal wo masterniveau (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met bezwaar en beroepzaken (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal wo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Juridisch adviseur/Jurist binnen een provincie, gemeente of overheid;

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.