Medior Juridisch Adviseur Omgevingswet

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 650
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot 1 juli 2024
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl !

Opdracht
Het team Juridische Gebiedszaken is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Voor zowel gemeente Hoogeveen als voor gemeente De Wolden leveren we maatwerk op het gebied van juridisch advies rondom het omgevingsrecht. Werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Je komt te werken op de afdeling Gebiedszaken. Op de afdeling Gebiedszaken zijn ca 70 collega’s werkzaam binnen de teams Veiligheid, APV Bijzondere Wetten, Toezicht en Handhaving, Omgevingsvergunningen & Toezicht en Juridische Gebiedszaken. Je functie vervul je binnen het team Juridische Gebiedszaken waarbij dit team bestaat uit 4 personen. We zijn een jong team, met veel energie. We zitten fysiek midden tussen de overige teams van Gebiedszaken om zo de verbinding te houden en gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. De lijntjes zijn kort zowel tussen collega’s als ook met het management en college.

Competenties

  • Analytisch vermogen;
  • Mondeling communicatie;
  • Schriftelijke communicatie;
  • Samenwerken;
  • Stressbestendigheid;
  • Politieke sensitiviteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor in juridische richting (10 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een gemeente (25 punten).
7. Deta-vast: Kandidaat is bereid om na een periode van inhuur in dienst te treden bij de opdrachtgever (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1. De voorkeur heeft een kandidaat die na inhuur in dienst treed bij de Wolden Hoogeveen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging ).