Beleidsadviseur Cultuur

Logo's van Gemeente De Wolden en Gemeente Hoogeveen met groen en blauw golfmotief onder elk logo.

Aanvraagnummer: 615
Organisatie: Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Locatie: Hoogeveen
Uren per week: 24 per week
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Drenthe
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl !

Opdracht
De beleidsadvisering op het gebied van cultuur is een verantwoordelijkheid van de eenheid het strategisch beleidscentrum (SBC). Je bent verantwoordelijk voor alles wat beleidsmatig met cultuur te maken heeft in de gemeente De Wolden.

  • Jij hebt de regie in het cultuurbeleid en zorgt voor de realisatie van ambities voor hoofdzakelijk de gemeente De Wolden. De cultuurnota van De Wolden is hierin leidend .

Je monitort, in samenwerking met de cultuurcoaches, de voortgang van de uitvoeringsagenda cultuur en waar nodig stuur je bij. Ook zorg jij ervoor dat cultuur goed vertegenwoordigd is in andere integrale beleidsontwikkelingen breed binnen het sociaal domein.

  • In 2024 wordt het project (Wiede Wold) culturele gemeente De Wolden afgerond. Namens gemeente De Wolden ben jij contactpersoon voor de stichting Wiede Wold die verantwoordelijk is voor het uitvoeringsprogramma. Je zorgt ervoor dat de stichting de afgesproken activiteiten realiseert, je monitort de financiele voortgang en je zorgt ervoor dat inwoners, college en gemeenteraad goed betrokken worden bij het project. Medio 2024 wordt ook de evaluatie van Wiede Wold gestart. Jij draagt zorg voor deze evaluatie met externe ondersteuning. De evaluatie Wiede Wold moet tevens input geven voor een nieuw op te stellen cultuurnota De Wolden in 2025.
  • Je verricht allerlei beleidstaken zoals het verstrekken van subsidies, waar nodig schrijf je adviezen voor college en raad, je bent betrokken bij de verantwoording in de P&C cyclus (kadernota, begroting, jaarrekening) en ook ben je betrokken bij grotere culturele evenementen.
  • Je bent als accounthouder de gesprekspartner voor de culturele instellingen zoals biblionet, cultuurklik, musea, verenigingen etc. Je bent verantwoordelijk voor het subsidieproces naar deze partijen en waar nodig de bestuurlijke verantwoording van de jaarrekening en begroting. Daarnaast stem je met deze partijen de ontwikkelingen en voortgang van diverse projecten en activiteiten af.

De opdracht bedraagt in principe 24 uur. In de zomer maanden (1 juli tot 1 september) zullen de uren wat afnemen, dit omdat de werkzaamheden ook afnemen.

Competenties
-  Samenwerken;
-  Analytisch;
-  Communicatief in woord en geschrift;
-  Resultaatgericht;
-  Zelfstandig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur cultuur (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het verstrekken van subsidies (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsadviezen voor cultuur (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het accountmanagement met grotere culturele instellingen zoals bibliotheken of instelling die het culturele schoolse en naschoolse aanbod opstelt en uitvoert (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als senior/strategisch beleidsadviseur cultuur.
2.  Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in 10, medewerker ontwikkeling III. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 10 april 2024 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • [indien er een beoogde kandidaat is de volgende zin opnemen: Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.]
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).