Strategisch Marketing- en communicatieadviseur IZA

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 614
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 12 tot 16 per week
Tarief: €105 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Je wordt verantwoordelijk voor de vertaling van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de regionale samenwerking binnen Gezond Gooi. Voor deze thema’s worden actieplannen voor de komende jaren ontwikkeld en hiervoor is een basis marketing en communicatiestrategie ontwikkeld. Deze strategie moet verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd.

Als coördinator van alle communicatieprojecten binnen IZA help je met de vertaling ervan naar zowel de zorgprofessionals, de eigen achterban van de verschillende samenwerkingspartners, als naar de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek.

Je werkt samen met de communicatieadviseurs vanuit de diverse organisaties, zoals de zorgverzekeraar, het sociaal domein en de zorgsector. Je hebt nauw contact met de verantwoordelijke wethouder en de projectleider van het Integraal Zorgakkoord.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren en begeleiden van strategische marketing- en communicatieprojecten. (40 punten).
(20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het schrijven van teksten voor diverse (off- en online) kanalen en middelen (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch marketing-communicatieadviseur binnen het publiek domein én de gezondheidszorg (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met coördinatie van complexe communicatievraagstukken in een sterk bestuurlijk speelveld (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede adviesvaardigheden;
 • Goede communicatievaardigheden zowel schriftelijk als verbaal;
 • Goede maatschappelijke antenne;
 • Kennis van en ervaring met gezondheidszorg en preventie;
 • Resultaatgerichte denker en doener;
 • Stressbestendig, flexibel en gedisciplineerd (strak plannen gaat je goed af)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van communicatie;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met strategisch marketing- en communicatieadvies binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het adviseren op het gebied van gezondheidszorg en preventie
4. Een maximum uurtarief van €105,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 15.  Deze vinden online (via teams) plaats. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).