Projectleider Wet Open Overheid (Woo) – Gemeente Landsmeer

Logo van gemeente landsmeer met twee gestileerde paarse vraagtekens met horizontale strepen.

Aanvraagnummer: 569
Organisatie: Gemeente Landsmeer
Locatie: Landsmeer
Uren per week: 12 tot 18 per week
Tarief: €100,00 per uur
Duur van de opdracht: 9 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: April 2024
Optie tot verlenging: 2 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
De gemeente Landsmeer wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat de processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Daarom is de gemeente Landsmeer op zoek naar een projectleider om de implementatie van de Woo voor te bereiden en uiteindelijk (deels) door te voeren. Het project kent twee fases:

1. De eerste fase van het project betreft het verkrijgen van inzicht in de impact die de invoering van de wet heeft. Deze impactanalyse behelst onder andere aanpassingen binnen de primaire en bedrijfsvoering processen, organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden, aanpassingen in systemen en aansluiting op een publicatieplatform en, belangrijk, de veranderende werkwijze voor bestuur en organisatie. Een ander speerpunt in deze fase is het vaststellen van een ambitieniveau rondom openheid en transparantie door het College en de Raad. De Woo geeft een wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden, maar het is mogelijk om meer te doen. Samen met de politiek wordt bekeken wat moet, wat de ambities zijn en wat kan.
2. De tweede fase behelst het opstellen en vaststellen van een implementatieplan met daarin een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
Bestuurlijk sensitief, resultaatgericht, flexibel, overtuigingskracht, analytisch, accuraat, goede mondelingen en schriftelijke vaardigheden, proactief en sterke adviesvaardigheden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Juridisch of Informatiehuishouding (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring implementatie van de WOO ( Motiveer dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van Wob én Woo door aantoonbare werkervaring of een cursus (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider of kwartiermaker bij een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van €100,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is bereid om minimaal 1 dag per week fysiek op kantoor te werken (benoem dit duidelijk).

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 tussen 11.00 en 15.00 uur via TEAMS. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).