Procesadviseur

Logo van Veldhoven met blauwe tekst en een dessin van drie blauwe ruiten in zigzagpatroon boven de tekst.

Aanvraagnummer: 521
Organisatie: Gemeente Veldhoven
Locatie: Veldhoven
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 1-5-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Programma Bedrijventerrein De Run:

In 2024 zijn we gestart met een programmatische aanpak voor bedrijventerrein De Run. Doel van het programma is een toekomstbestendig bedrijventerrein dat bijdraagt aan de Brainportregio, met een duidelijk profiel waarmee de passende bedrijven kunnen worden aangetrokken en behouden. Daarnaast worden binnen het programma alle projecten met impact op De Run verbonden. Het gaat hier om tiental projecten met een diversiteit aan inhoud, complexiteit, planningen, betrokken partijen en belangen. Doel van deze opdracht is om overzicht te creëren en te houden binnen het programma om de juiste keuzes te maken, zodat de doelen van het programma worden behaald.

HOV4:

Een van de projecten binnen het programma is het HOV4 traject tussen centrum Eindhoven en De Run in Veldhoven.

HOV4 en Programma Bedrijventerrein De Run staan bol van relaties tussen de vele processen. Er zitten veel afhankelijkheden in de planning van HOV4 en de overige projecten binnen programma De Run. De mijlpalenplanning moet opgesteld worden, waarbij de onderliggende processen, raakvlakken, risico’s en kansen zijn uitgezet in de tijd.

Weging prijsdeel: 25 %

Opleidingsniveau

Gewenst opleidingsniveau: HBO+
  • HBO (10 %)
  • HBO+ (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring

Hoeveel jaar werkervaring: minimaal 7
  • 7 jaar (5 %)
  • 7 jaar of meer (10 %)
Weging: 10 %

CV

Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging: 25 %
De interviews vinden plaats half april.