Afdelingshoofd Bestuur en Advies

Logo van Gemeente Oss met een gestileerd blauw silhouet van een vliegende vogel naast de tekst "Gemeente Oss.

Aanvraagnummer: 469
Organisatie: Gemeente Oss
Locatie: Oss
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8-4-2024 t/m 1-10-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 8-4-2024
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Door het vertrek van het huidige afdelingshoofd zoeken we een tijdelijke invulling door een ervaren leidinggevende. Er spelen een aantal vraagstukken die er toe kunnen leiden dat we de functie op termijn qua invulling aanpassen. We willen dat uitwerken voordat we overgaan tot de werving van een vaste collega. Het uitwerken hiervan is geen onderdeel van deze opdracht. Uiteraard ben je wel betrokken en denk je mee om hierin de juiste keuzes te maken.

Tijdelijk Afdelingshoofd Bestuur & Advies (28 - 32 uur)

In  totaal geef je direct en indirect leiding aan ongeveer 80 medewerkers in vijf teams:

·    Communicatie

·    Bestuurszaken

·    Juridische Zaken

·    Ondersteuning

·    Openbare orde en veiligheid

Als afdelingshoofd vervul je vanuit een heldere eigentijdse visie een initiërende, inspirerende en verbindende rol. Je houdt het belang van de gemeente als totaal voor ogen. En je weet samen met je  collega’s de binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden.

Je geeft leiding aan de teamleider Communicatie, de teamleider Ondersteuning en de teamleider Openbare orde en Veiligheid. Zij sturen elk hun eigen team aan. Verder geef je zelf ook direct en integraal leiding aan het team Bestuurszaken en het team Juridische Zaken. Je hebt als afdelingshoofd zowel een aansturende, sparrende als coachende rol. Je weet jouw medewerkers te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Je bent gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de teams en haar medewerkers. Je bent een inspirerende leidinggevende, stimuleert zelfredzaamheid en geeft ruimte vanuit vertrouwen.

Je staat voor de ontwikkelingen die zijn ingezet en bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van jouw afdeling: je beheert de afdelingsbegroting, de toegekende budgetten en bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting. Je bent verantwoordelijk voor het signaleren van relevante ontwikkelingen en het beleid op de verschillende vakgebieden binnen jouw afdeling, inclusief de implementatie en monitoring.

Hoe ziet onze afdeling eruit?

De afdeling Bestuur & Advies valt onder de opgave Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Veiligheid. Er werken binnen de afdeling ongeveer 80 enthousiaste professionals. Jouw direct leidinggevende is de directeur Bedrijfsvoering. Als afdelingshoofd maak je onderdeel uit van het MT Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Veiligheid. En vorm je samen met je teamleiders het MT Bestuur & Advies.

Overige bijzonderheden:

·    Vanwege de aard van de functie is het aanleveren van een VOG Politiegegevens onderdeel van de procedure (na voorlopige gunning).

·    Hybride werken is mogelijk met in achtneming van voldoende aanwezigheid in Oss om de afdeling aan te sturen.

Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring aard van de werkzaamheden

Kandidaat heeft ervaring met vergelijkbare werkzaamheden als afdelingshoofd of vergelijkbare rol.
Weging: 20 %

Omvang werkervaring in leidinggevende rol

Kandidaat heeft werkervaring in zowel direct als indirect leidinggeven. Kandidaat heeft naast ervaring als afdelingshoofd ook ervaring als teamleider. Dit blijkt uit cv en/of offerte.
Weging: 20 %

Werkervaring als afdelingshoofd Bestuur & Advies

Kandidaat heeft werkervaring als afdelingshoofd op een of meer van de genoemde gebieden (communicatie/bestuurszaken/juridische zaken/secretarieel/openbare orde en veiligheid). Dit blijkt uit cv en/of offerte.
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Competenties en vaardigheden zoals beschreven in het kandidaat-profiel. In het bijzonder zal worden gelet op:

- geeft blijk van verbindend vermogen

- geven van sturing

- juist abstractie niveau van denken.Weging: 25 %
De gesprekken staan gepland op woensdag 10 april 2024.