Senior toezichthouder(s) agrarisch met specialisatie Natura 2000

Logo van omgevingsdienst brabant noord (odbn) met een gestileerde groene en blauwe cirkel met het acroniem 'odbn' in kleine letters.

Aanvraagnummer: 454
Organisatie: Omgevingsdienst Brabant Noord
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 12 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 4 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


De Omgevingsdienst Brabant Noord zijn uitvoeringsexperts als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.

De ODBN zoekt een Senior toezichthouder agrarisch met specialisatie op Natura 2000 activiteiten/gebiedsbescherming (voormalige Wnb onderdeel gebiedsbescherming).

Wat ga je bij ons doen?
We vinden het belangrijk dat voor jou de uitdaging voornamelijk zit in het houden van toezicht in plaats van handhaven. Jij vindt het namelijk belangrijk om handhaving te voorkomen! In Brabant speelt veel op agrarisch beleid en onze uitvoeringspraktijk doet ertoe.

Als senior toezichthouder en handhaver bezoek je agrarische bedrijven en controleer je of ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het vlak van natuurbescherming, milieu en veiligheid. Je neemt letterlijk een kijkje in de keuken van het bedrijf en gaat het gesprek aan met de ondernemer. Je adviseert met name over complexe (agrarische) handhaving en bijbehorende procedures op het gebied van het omgevingsrecht. Je verzorgt de administratieve afhandeling van je controle en je geeft informatie aan belanghebbenden, zoals het bevoegd gezag.

Als toezichthouder wordt tijdens inspecties mogelijk ook bevraagd over beëindigingsregelingen zoals de LBV(+).

Je werkweek is gevuld met o.a. de volgende taken :

  • Je bent vooral in het veld bezig met het houden van toezicht op omgevingsvergunningsplichtige en meldingsplichtige agrarische activiteiten;
  • Ook controleer je luchtwassers en emissiearme stalsystemen.
  • Naast je reguliere taken als (agrarisch) toezichthouder en handhaver ben je ook voor andere van toepassing zijnde wetgeving de ogen en oren voor de ODBN.
Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring agrarische sector

De kandidaat heeft werkervaring met de agrarische sector. Dit blijkt uit het CV.
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 5 jaar werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring toezicht

De kandidaat heeft werkervaring met toezicht. Dit blijkt uit het CV.
  • 1-3 jaar werkervaring (5 %)
  • 4-7 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 7 jaar werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring overheid

De kandidaat heeft ervaring met werken bij een omgevingsdienst, waterschap of provincie. Dit blijkt uit het CV.
  • Tot 3 jaar ervaring (5 %)
  • Meer dan 3 jaar ervaring (10 %)
Weging: 10 %

Aanvullende cursussen vakgebied

De kandidaat heeft aanvullende cursussen/trainingen gedaan op het gebied van agrarische bedrijfsvoering / toezicht. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Aanvullende cursussen

De kandidaat heeft een opleiding of aanvullende cursussen/trainingen gedaan op het gebied van bestuursrecht en/of omgevingsrecht. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 5 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het gesprek toetsen we de eisen en gunningscriteria en kijken we naar de competenties zoals beschreven in de Kandidaatomschrijving.

Weging: 25 %
De gesprekken worden in overleg ingepland