Programmamanager Gebiedsontwikkeling

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 546
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €120,55 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht

 • Je bent opdrachtgever voor o.a. het team Gebiedsontwikkeling en team Ingenieursbureau en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de projectmanagers
 • Je hebt projecten in portefeuille vanaf projectopdracht tot realisatiefase (om en nabij 40 projecten)
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de gebiedsontwikkelingen, je legt verantwoording af direct aan directie en bestuur
 • Je bent verantwoordelijk voor de input vanuit het programma Gebiedsontwikkeling en product Grondzaken voor de documenten van de P&C-cyclus (denk o.a. aan het schrijven van de teksten voor de begroting en dat de voortgangsrapportages er liggen)
 • Je bereidt voor en sluit altijd aan bij de portefeuillehoudersoverleggen Gebiedsontwikkeling en Grondzaken
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor wethouder en college over de gebiedsontwikkelingen
 • Je werkt samen met strategisch regisseur Ruimte en je geeft advies over initiatieven in de verkenningsfase
 • Je sluit aan bij de InitiatievenTafelWestand (Omgevingstafel) om te adviseren over wenselijkheid van nieuwe initiatieven

Competenties:

 • Je kan goed overzicht houden in een dynamische omgeving, zowel politiek bestuurlijk als organisatorisch
 • Je bent analytisch
 • Je bent in staat om anderen in hun kracht te zetten
 • Je bent een samenwerker en verbinder

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectmatig werken, benoem waar dit is opgedaan (Westland werkt volgens de Aanpak Ruimtelijke Projecten, ARP) (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider/ adviseur Gebiedsontwikkeling binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Grondbeleid in de rol van opdrachtgever (15 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op financieel gebied van gebiedsontwikkelingen ( zowel faciliterende projecten als grondexploitaties op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, centra) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de advisering en invulling van Planning & Control producten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 120,55 (schaal 13) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/ adviseur Gebiedsontwikkeling;
4. Aantoonbare werkervaring op financieel gebied van gebiedsontwikkelingen ( zowel faciliterende projecten als grondexploitaties op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, centra);

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 15 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
 • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.