Omgevingsmanager ontsluitingsweg Bovenduist

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 540
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 20-5-2024 t/m 20-5-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 20-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Amersfoort
De gemeente Amersfoort, nu ca. 162.000 inwoners, blijft groeien. Stad en organisatie zijn volop in ontwikkeling. Dit vraagt om resultaatgerichte mensen met visie en passie, die de strategische ambities van de gemeente Amersfoort samen met bewoners, bedrijven en bestuur realiseren.


Nieuwe wegverbinding Vathorst
De wijk Vathorst groeit nog steeds en in de toekomst zullen er minimaal 3.300 woningen gebouwd worden in Vathorst-Bovenduist.


Om de bereikbaarheid van Vathorst te verbeteren en de verkeersdrukte op de wegaansluiting vanaf de A1 Amersfoort-Noord naar Vathorst, op en rond de Bergpas te verminderen, wordt een nieuwe wegverbinding gerealiseerd.


De te realiseren wegverbinding is noodzakelijk voor de gebiedsontwikkeling van Bovenduist. Voor het project is een verkenning uitgewerkt waarin meerdere varianten zijn bekeken en waarvan nu een schets-tracé als vertrekpunt dient. Dit tracé is bestuurlijk vastgesteld. Op dit moment zijn we gestart met de ontwerpfase voor deze nieuwe weg.


De komende jaren moet de nieuwe wegverbinding Vathorst worden voorbereid, aanbesteed en aangelegd: het uitwerken van het beschikbare schetsontwerp tot een product voor de aanbesteding, het vervaardigen van de contractstukken tot en met aanbesteding, realisatie en contractbewaking.


Je opereert op zowel op tactisch als strategisch niveau. In het project werk je nauw samen met de leden van het IPM-team en diverse adviseurs van de gemeente waaronder de communicatieadviseur, adviseur ruimtelijke- en juridische procedures en adviseur grondverwerving. Ook heb je regelmatig afstemming met de omgevingsmanager van het programma Vathorst, waar het project onder valt.
Het projectteam wordt opgeschaald tot een team naar het IPM-model. De aan te trekken omgevingsmanager maakt onderdeel uit van het IPM-projectteam.
Het takenpakket van de projectmanager omvat o.a:

 • Het in kaart brengen van de omgeving (omgevingsanalyse) en managen van de risico’s en beheersmaatregelen die hiermee samenhangen.
 • Onderhouden van contact met diverse interne en externe stakeholders, gericht op proactieve afstemming van belangen, intenties en gevoeligheden.
 • Creëren van betrokkenheid bij stakeholders voor de opgave, aanpak, ontwerpkeuzes en gekozen kwaliteit.
 • Coördineren van de uitvoering van de noodzakelijke conditionerende onderzoeken.
 • Coördineer je de vereiste vergunningen, de juiste ruimtelijke procedures.
 • Inbrengen van de eisen, wensen en randvoorwaarden vanuit de projectomgeving in het projectteam.
 • Verstreken van gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam van uit het kennisveld omgevingsmanagement.
 • Organiseren van de participatieprocessen.
 • Van uit het kennisveld omgevingsmanagement bijdrage leveren aan de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Beoordelingscriteria motivatiebrief:
 • persoonlijke motivatie voor de functie
 • persoonlijke motivatie voor de gemeente Amersfoort
 • onderbouwing geschiktheid voor de functie
Voor zowel de motivatiebrief als voor het CV wordt een door de kandidaat zelf opgestelde brief en CV gevraagd en geen bedrijfsformat

Weging: 10 %

Werkervaringscriterium 1

8 jr aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jr als omgevingsmanager, in IPM-verband op infrastructurele projecten. De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A; Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven 10 jaar (14 %)
 • Optie B; Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar niet op infrastructurele projecten (14 %)
 • Optie C; een combinatie van optie A en optie B (7 %)
 • Optie D; Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (20 %)
Weging: 20 %

Werkervaringscriterium 2

8 jr aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jr bij een gemeentelijke overheid met omvang van tenminste 100.000 inwoners. De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A; Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven10 jaar (7 %)
 • Optie B: Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar niet bij een gemeentelijke overheid met een omvang van ten minste 100.000 inwoners (8 %)
 • Optie C: Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaringscriterium 3

In de afgelopen 5 jaar gewerkt aan 2 of meer projecten met een totaal bouwvolume groter of gelijk aan 15M€ De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A: Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven5 jaar (10 %)
 • Optie B: Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar één of beide projecten heeft een bouwvolume lager dan 15 M€ (10 %)
 • Optie C: een combinatie van optie A en B (5 %)
 • Optie D: Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (15 %)
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.

Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Beoordelingscriteria:

 • functie gerelateerde criteria;
 • gunningscriteria;
 • geschiktheid voor de functie.


Weging: 20 %
Een selectie interview maaktonderdeel uit van het selectieproces.
Met de top 3 kandidaten wordt een selectie interview gehouden.

De interviews vinden plaats op donderdag  25 april tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Van kandidaten die inschrijven wordt verwacht dat zij op de aangegeven datum en binnen het aangegeven tijdvenster beschikbaar zijn voor een interview.

De interviews worden minimaal 1 week voorafgaand aan de interview-datum ingepland.