Senior Technisch Projectmanager Wegenbouw

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 539
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-6-2024 t/m 1-6-2025
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Amersfoort
De gemeente Amersfoort, nu ca. 162.000 inwoners, blijft groeien. Stad en organisatie zijn volop in ontwikkeling. Dit vraagt om resultaatgerichte mensen met visie en passie, die de strategische ambities van de gemeente Amersfoort samen met bewoners, bedrijven en bestuur realiseren.


Nieuwe wegverbinding Vathorst
De wijk Vathorst groeit nog steeds en de komende jaren worden er nog circa 3.300 woningen gebouwd worden in Vathorst-Bovenduist.


Om de bereikbaarheid van Vathorst te borgen en de verkeersdrukte op de wegaansluiting vanaf de A1 Amersfoort-Noord naar Vathorst, op en rond de Bergpas te verminderen, wordt een nieuwe wegverbinding gerealiseerd.
Deze te realiseren wegverbinding is noodzakelijk voor de gebiedsontwikkeling van Bovenduist.


Voor het project is een verkenning uitgewerkt waarin meerdere varianten zijn bekeken en waarvan nu een schets-tracé als vertrekpunt dient. Dit schets-tracé is bestuurlijk vastgesteld. Op dit moment zijn we gestart met de ontwerpfase voor deze nieuwe weg.


De komende jaren moet de nieuwe wegverbinding Vathorst worden voorbereid, aanbesteed en aangelegd: het uitwerken van het beschikbare schetsontwerp tot een product voor de aanbesteding, het vervaardigen van de contractstukken tot en met aanbesteding, realisatie en contractbewaking.
Daarom wordt het projectteam opgeschaald naar een team naar het IPM-model. De aan te trekken technisch projectmanager maakt onderdeel uit van het IPM-projectteam en werkt daar in samen met de overall projectmanager.
Het takenpakket van de projectmanager omvat o.a:

 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) projectteams en adviseurs;
 • Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten
 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en – budgetten;
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project;
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen

Weging prijsdeel: 10 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Beoordelingscriteria motivatiebrief:
 • persoonlijke motivatie voor de functie
 • persoonlijke motivatie voor de gemeente Amersfoort
 • onderbouwing geschiktheid voor de functie
Voor zowel de motivatiebrief als voor het CV wordt een door de kandidaat zelf opgestelde brief en CV gevraagd en geen bedrijfsformat.

Weging: 10 %

Werkervaringscriterium 1

10 jr aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jr als senior projectleider of technisch manager, in IPM-verband op wegenbouwprojecten. De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A; Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven12 jaar (10 %)
 • Optie B; Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar niet op wegenbouwprojecten (10 %)
 • Optie C; Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar niet in IPM verband (10 %)
 • Optie D; Een combinatie van van de opties A en B of B en C of A en C (5 %)
 • Optie E; Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaringscriterium 2

8 jr aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jr bij een gemeentelijke overheid met omvang van tenminste 100.000 inwoners. De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A: Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven10 jaar (8 %)
 • Optie B: Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar niet bij een gemeentelijke overheid met een omvang van ten minste 100.000 inwoners (7 %)
 • Optie C: Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaringscriterium 3

In de afgelopen 5 jaar gewerkt aan 2 of meer projecten met een totaal bouwvolume groter of gelijk aan 15M€ De gevraagde werkervaring weergeven in de bijgevoegde specificatie aantoonbare werkervaring
 • Optie A: Kandidaat voldoet aan het gevraagde criterium, maar over een langere periode dan de aangegeven5 jaar (10 %)
 • Optie B: Kandidaat voldoet aan het gestelde criterium, maar één of biede projecten heeft een bouwvolume lager dan 15 M€ (10 %)
 • Optie C: een combinatie van optie A en B (5 %)
 • Optie D: Kandidaat voldoet geheel aan het gestelde criterium (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaringscriterium 4

In de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectleider of technisch projectmanager in IPM verband gewerkt aan projecten met verschillende wegbeheerders (minimaal 2) binnen het project.
Weging: 10 %

Werkervaringscriterium 5

In de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring met infrastructurele projecten met geïntegreerde contracten en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.

Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Beoordelingscriteria:

 • functie gerelateerde competenties zoals weergegeven in de kandidaatomschrijving (tabblad opdrachtdetails)
 • gunningscriteria;
 • geschiktheid voor de functie.

Weging: 15 %
Een selectie interview maaktonderdeel uit van het selectieproces.
Met de top 3 kandidaten wordt een selectie interview gehouden.
De interviews vinden plaats op woensdag 24 april tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
Van kandidaten die inschrijven wordt verwacht dat zij op de aangegeven datum en binnen het aangegeven tijdvenster beschikbaar zijn voor een interview.
De interviews worden minimaal 1 week voorafgaand aan de interview-datum ingepland.