Projectleider Verandermanagement/communicatie en trainingen

Logo van ZonMw, met een gestileerd blauw dubbelvleugelontwerp links van de tekst "ZonMw" in grijs.

Aanvraagnummer: 566
Organisatie: ZonMw
Locatie: Den Haag
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Binnen het team dat het LEF-programma uitvoert ben jij de spil van het project Verandercommunicatie en trainingen. Je legt de basis voor een strategisch communicatieadvies voor het verandertraject. Dat advies voer je uit – samen met anderen – vanuit een pragmatische, resultaatgerichte instelling.

Tot je taken behoren:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het plan van aanpak, planning en deliverables en bewaken van het budget van het project
 • Je vormt en bewaakt – met de teamleden - het verhaal van de veranderingen
 • Je voert intern stakeholdermanagement, incl. stakeholdersanalyse
 • Je meet veranderbereidheid (binnen veranderfases) en ondersteunt gedragsbeïnvloeding
 • Je ondersteunt leiderschapscommunicatie, coaching, adviesvaardigheden en leiderschapsontwikkeling
 • Je hebt een visie op het duurzaam en efficiënt inrichten en beheren van trainingen
 • Je leidt de projectgroep die de trainingsaanpak en trainings-infrastructuur moet neerzetten en uitvoeren
 • Je zorgt voor borging van de change-aanpak in de werkwijze in de run van het communicatie team (doorlopend werk)
 • Je onderhoudt nauwe afstemming en samenwerking met de betrokken communicatieadviseur uit het team Corporate Communicatie

Je rapporteert rechtstreeks aan het MT-lid dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze change.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 3 april 2024, 09.00 uur . Tot die tijd kun je reageren.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
 • In staat om op effectieve wijze afstemming te realiseren bij tegengestelde belangen
 • Overtuigend, strategisch/tactisch en gericht op samenwerking en kwaliteit
 • Goed zicht op je eigen functioneren en leiderschap
 • Een sterk analytisch vermogen
 • Pragmatische, hands-on instelling ook in de uitvoering
 • Een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Leiderschapskwaliteiten: je weet mensen mee te krijgen, en aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden.

Gunningscriteria
5. Afgeronde opleiding op WO (Master) niveau in communicatie, organisatie/bedrijfskunde of HR (20 punten);
6. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in verandercommunicatie (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en organiseren van trainingen en e-learnings (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met projectleiderschap bij ten minste 3 organisatieveranderingsprojecten (30 punten).

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Den Haag, op donderdag 11 april 2024.  Eventuele tweede gesprekken behoren tot de mogelijkheid en vinden ook plaats op locatie in Den Haag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.