Programmamanager Bovengrondse en Ondergrondse Infrastructuur

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 554
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week per week
Tarief: €120,55 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Als programmamanager bovengrondse en ondergrondse infrastructuur ziet jouw werkdag er ongeveer zo uit:

 • Je bent opdrachtgever voor o.a. het team Ingenieursbureau en CVB (Civiel Vastgoed Beheer) verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de projectmanagers
 • Je hebt projecten in portefeuille vanaf projectopdracht tot en met de realisatiefase (om en nabij 80 projecten)
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor alle bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (met uitzondering van riolering), je legt verantwoording af direct aan directie en bestuur
 • Je bent verantwoordelijk voor de input vanuit het programma voor de documenten van de P&C-cyclus (denk o.a. aan het schrijven van de teksten voor de begroting en dat de voortgangsrapportages er liggen)
 • Je bereidt voor en sluit altijd aan bij de portefeuillehoudersoverleggen
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor wethouder en college over infrastructurele zaken

Competenties:

 • Je kan goed overzicht houden in een dynamische omgeving, zowel politiek bestuurlijk als organisatorisch;
 • Je hebt kennis van projectmatig werken (Westland werkt volgens de Aanpak Ruimtelijke Projecten, ARP);
 • Je hebt ervaring met ruimtelijke projecten (ervaring als opdrachtgever is een pre);
 • Je hebt (financiële) kennis van gemeentelijke infrastructuur, faciliterende projecten, investeringsprojecten, enz;
 • Je hebt kennis van Planning & Control – cyclus, begroting, jaarrekening, enz;
 • Je kunt de werkelijkheid in de uitvoering vertalen naar bestuurlijke besluiten;
 • Je beschikt over het vermogen te schakelen tussen strategisch en operationeel niveau, tussen beleid en uitvoering, tussen politiek en burgers;
 • Je bent in staat hoofdzaken van bijzaken te scheiden en je houdt het overzicht.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring het aansturen van project/programmaorganisaties en financieel-economische beheervraagstukken, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als programmamanager / projectleider Openbare Ruimte bij de (semi-)overheid (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de advisering van Bestuur en directie op het gebied van ruimtelijke ordening (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager / projectleider Openbare Ruimte op het gebied van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (20 punten);
9. Minimaal een afgeronde wo opleiding in de ruimtelijke sector (technische opleiding, bestuurskunde, technische bedrijfskunde of rechten) (10 punten);
10. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €120,55 inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. btw.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Ruimtelijke ordening of bedrijfskunde;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager / projectleider Openbare Ruimte op het gebied van infrastructuur;
4. Aantoonbare werkervaring met de advisering van Bestuur en directie op het gebied van ruimtelijke ordening binnen een gemeentelijke organisatie;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland week 15 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
 • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.