Medewerker BAG-WOZ

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 613
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 28 tot 36 per week
Tarief: €70 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
De focus ligt op het verwerken van alle voorkomende BAG-WOZ werkzaamheden (o.a. BAG mutaties, in- en externe terugmeldingen, opstellen brondocumenten, huisnummerbesluiten, objectafbakeningen voor de woz en bepalen van de gebruiksoppervlakte aan de hand van de branche brede meetinstructie). Zowel voor de gemeente Hilversum als Wijdemeren. Het gaat hierbij vooral om het wegwerken van ontstane achterstanden en bestandsoptimalisatie.

Bij de gemeente Hilversum wordt op een hybride wijze (samen)gewerkt.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht;
  • Zelfstandig;
  • Accuraat;
  • Samenwerking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als BAG-WOZ medewerker in afgelopen 5 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring / kennis van/met Neuron-Bag, Bluebeam én Key2Belastingen (50 punten);
a. Aantoonbare werkervaring / kennis met alle applicaties (50 punten);
b. Aantoonbare werkervaring / kennis met 2 applicaties (30 punten);
c. Aantoonbare werkervaring / kennis met 1 applicatie (10 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring / kennis (0 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Aantoonbare kennis van BAG blijkend uit een afgeronde cursus of opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van de BAG-WOZ;
3. Een maximum uurtarief van € 70,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 4 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 april 2024 in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).