Teamcoördinator arbeidsintegratie

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 557
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Amersfoort
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Utrecht
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Samen met de teammanager en vier collega teamcoördinatoren geef je leiding aan het team arbeidsintegratie binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Het team bestaat uit ongeveer 120 mensen. Als teamcoördinator begeleid en faciliteer je ongeveer 20 medewerkers in de uitvoering van hun werk. Je bent mede verantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit en de personele bezetting van het team. Daarnaast draag je de visie en koers van de afdeling uit en zorg je ervoor dat je team werkt volgens onze visie en de leidende gedragsprincipes. Daarmee worden de kernwaarden dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar geborgd. De focus ligt op interne dienstverlening; maar contacten met externe partners is ook een onderdeel van de werkzaamheden. Je gaat binnen de afdeling leiding geven aan twee teams. Team doelgroep (indicatie banenafspraak) en team dagactiviteiten (WMO).

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.  Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente. Dit zorgt voor een snelle financiële afhandeling van uw facturen.Weging prijsdeel: 20 %

Werkervaring 1

Je hebt bij voorkeur meer dan 2 jaar ervaring als leidinggevende.
Weging: 25 %

Werkervaring 2

Je hebt bij voorkeur meer dan 2 jaar ervaring in het werkveld van indicatie banenafspraak en de WMO.
Weging: 15 %

Werkervaring 3

Aantoonbare relevante recente kennis van het coachen en werken aan ontwikkeling van medewerkers.
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zullen we toetsen op werkervaring, kennis en de gewenste competenties.

Weging: 25 %
Woensdag 10 april, donderdag 11 april, vrijdag 12 april.