Projectleider Braassemerland

Logo van de gemeente Kaag en Braassem, met een gestileerd paars kruis naast de tekst in groen en paars.

Aanvraagnummer: 560
Organisatie: Gemeente Kaag en Braassem
Locatie: Roelofarendsveen
Uren per week: 36 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: medio april
Optie tot verlenging: 4 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 04-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht
Als Projectleider Braassemerland ben je verantwoordelijk voor de inventarisatie van uit te voeren opgaven binnen het project. Daarnaast is het jouw taak om een grondige weging te maken van de belangen, voorstellen te doen voor prioritering en planning, en te fungeren als belangrijkste schakel tussen het projectteam, de organisatie (in het team beheer en projecten) en het bestuur.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van uit te voeren opgaven binnen het project Braassemerland.
 • Leiden en coördineren van het gehele ontwikkelingsproces van het Braassemerland-woongebied, inclusief planning, budgettering, vergunningen, ontwerp en bouw. In feite wordt dit door de projectorganisatie Braassemerland uitgevoerd. De gemeente /gemeentelijke projectleider moet dit ontwikkelingsproces toetsen en faciliteren. Dat vraagt om afstemming/overleg, een integrale blik, borgen van gemeentelijke ambities/beleidsdoelstellingen in de gebiedsontwikkeling  en centraal aanspreekpunt voor de VOF. Om dit te kunnen doen is aansturing/coördineren van een gemeentelijk team nodig.
 • Sparringpartner voor ambtelijk opdrachtgever en bestuur (opzet, inhoud, voortgang, besluitvorming (incl. bestuurlijke besluitdocumenten) )
 • Kunnen schakelen tussen strategische en operationele onderwerpen.
 • Begeleidende rol bij overdracht aan beheer, voorafgegaan door eenduidig proces van oplevering en overdracht.
 • Het wegen van belangen en voorstellen doen voor prioritering.
 • Opstellen van een gedetailleerde planning en het bewaken van de voortgang van het project en het identificeren en oplossen van eventuele knelpunten of risico's die zich voordoen.
 • Zorgen voor een effectieve communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen, inclusief interne teams en externe partners.
 • Het bewaken van de voortgang en eventueel bijsturen waar nodig.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Competenties

 • Leiderschap
 • Besluitvaardigheid
 • Projectmanagement
 • Analytisch vermogen
 • Risicomanagement

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Een afgeronde opleiding of certificering in Projectmanagement; (20 punten)
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement (benoem in het cv minimaal 1 project, waarbij er met minimaal 2 verschillende belanghebbende groepen gewerkt is, op het gebied van gebiedsontwikkeling); (20 punten)
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider gebiedsontwikkeling/RO binnen een gemeentelijke instelling (20 punten);
 4. Een maximum uurtarief van € 125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen gebiedsontwikkeling;
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met civieltechnische projecten (licht dit duidelijk toe in het CV);
 4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van gebiedsontwikkeling/RO.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Hybride werken is deels mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 april 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).