Jeugd en Gezinshulpverlener (PGB)

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 616
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 20 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 04-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier” onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. En houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we voor team Jeugd op zoek naar een energieke Jeugd en Gezinshulpverlener / Indicatiesteller PGB.

Als Jeugd en Gezinshulpverlener en PGB indicatiesteller, ben je onder andere verantwoordelijk voor de PBG's voor 18-. Je analyseert hierbij wat er nodig is, waar iemand recht op heeft en welke aantal uren hierbij passend is. Je controleert dit en ook voor de berekeningen draai jij je hand niet om. Je zorgt ervoor dat alles juridisch klopt en onderbouwd is.

Wat ga je nog meer doen?

 • Beoordelen van sociaal medische indicaties;
 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB;
 • Toetst aan de jeugdwet en verordening Jeugdhulp en stelt de beschikking op;
 • Handelen binnen crisissituaties;
 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
 • Behandelen van aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers en indien nodig andere zorgverleners binnen de keten;
 • Deelname aan verschillende casuïstiek- en overleg momenten.

Binnen het team zoeken wij een nieuwe collega die punitiviteit en een pro actieve houding meeneemt. Dit voor zowel de organisatie maar vooral voor de kinderen/jongeren. Je bent geduldig, vasthouden en een moeilijk gesprek voeren, dat kan jij!

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
 • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van jeugd-en gezinshulp binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare werkervaring met regievoering;
4. Aantoonbare werkervaring met PGB;
5. Een geldige SKJ-registratie (noteer SKJ-nummer en geldigheidsduur in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van jeugdzorg bij een gemeente (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als indicatiesteller PGB binnen de jeugdwet (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met gezinssystemen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2024  (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do - Vrij.

Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).