Jurist Publiekrecht / Bestuursrecht

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 623
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Groningen
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Opdracht
Ter vervanging van onze publiekrecht jurist bij het team Kwaliteit en Control binnen het domein Bestuurszaken zoeken wij een ervaren jurist met gedegen kennis en ervaring van vraagstukken op het gebied van bestuursrecht en staatsrecht. Je analyseert en adviseert bij de voorbereiding van besluiten van het college van Gedeputeerde Staten, fungeert tweedelijns adviseur voor de organisatie en als sparringpartner voor juristen uit de eerste lijn.

Meer concreet bestaan jouw werkzaamheden uit:

  • advisering aan Gedeputeerde Staten en de organisatie op het vlak van bestuursrecht en publiekrecht;
  • advisering aan Gedeputeerde Staten en de organisatie over juridische beleidsbepaling;
  • juridische inbreng in projecten en bij (complexe) juridische vraagstukken;
  • vertegenwoordiging van de provincie bij geschillen;
  • advisering in het kader van juridische kwaliteitszorg;
  • juridische control.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht eindigt op maandag 8 april 2024 om 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
- Accuraat;
- Mondeling en schriftelijk zeer vaardig;
- Gedreven;
- Goede adviserende vaardigheden;
- No nonsense mentaliteit.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur/Jurist in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het bestuursrecht en publiekrecht;(25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met complexe juridische vraagstukken (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding op wo masterniveau in de richting van bestuursrecht (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met bezwaar en beroepzaken (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met omgevingsrecht (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op wo niveau in juridische richting;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Juridisch adviseur/Jurist binnen een provincie, gemeente of overheid;

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 april 2024 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.