Teammanager – Informatiemanagement (a.i.)

Logo van Hilversum Mediastad, met een blauw schild met een geel propellerachtig symbool en de tekst "Hilversum Mediastad" in blauw en geel.

Aanvraagnummer: 624
Organisatie: Gemeente Hilversum
Locatie: Hilversum
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Het team komt uit een turbulente tijd met diverse veranderingen om (persoonlijke) redenen in het management, teambezetting en samenwerking. Teambuilding, onderlinge samenwerking en sfeer zijn speerpunten in he team. Dit naast het behalen van de inhoudelijke resultaten uit het teamplan.  De beoogde teammanager heeft daarin de rol om:

 • Dagelijkse aansturing te geven aan een professioneel zelfstandig team;
 • Integraal management van het team (PIOFACH) en sturing geven aan de resultaten van het teamplan 2024;
 • Merkbare stappen te maken met de groep om het ingezette teambuildingtraject af te maken om zo verbetering in onderlinge communicatie(stijlen), waarderend feedback geven/ontvangen en productverbetering te krijgen;
 • Richting en coaching te geven aan teamleden gericht op de professionele ontwikkeling van hun teamleden en het resultaat;
 • Ambtelijk opdrachtgever te zijn van I-vraagstukken en projecten binnen het team;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Coachend en faciliterend leiderschap door bijv. handelingsruimte te bieden, situationele coaching, ontplooiing te bevorderen en waarderend vragen te stellen;
 • Verbindend zijn binnen en buiten het team door inspiratie te bieden, innovatie en borging aan te jagen en relatie bouwen met team en stakeholders;
 • Communicatief sterk door vertrouwen te geven, empathie tonen, feedback te geven en overtuigingskracht;
 • Organisatorische vaardigheden in opdrachtgeverschap/lijnsturing;
 • Vermogen om mensen mee te nemen in lange termijnvisie en (team) ontwikkeling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht en hoe de kandidaat daar de competenties bij inzet. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in (beleidsmatige)informatiemanagement, privacy -en securityvraagstukken, portfolio sturing én Data gedreven sturing/ Business Intelligence (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 referentie trajecten) (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en bewezen skills in coachend -en faciliterend leiderschap in teams– zie gevraagde competenties (Een korte beschrijving hiertoe dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf – zie ook punt 4) (40 punten).
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 5 tot 8 jaar werkervaring (30 punten);
d. Meer dan 8 jaar werkervaring (40 punten);

Vereisten/ knock-outcriteria
1. De kandidaat is beschikbaar per 1 mei  2024 voor 32 tot 36 uur voor de gehele periode van de opdracht inclusief eventuele verleningen (benoem eventuele vakanties duidelijk in het cv);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als lijnmanager/opdrachtgever in een strategisch adviserend team.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur maandag 15 april 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).