Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 622
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 03-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Daarnaast zijn wij als gemeente aan het groeien naar 100.000 inwoners. Dit vraagt een andere aanpak op het vlak van onder andere mobiliteit. Voor dit doel zoeken wij een ervaren beleidsadviseur verkeer en vervoer.

Opdracht
De Mobiliteitsvisie staat in jouw werk centraal. Die visie schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. In de visie zijn de gevolgen en kansen van verdergaande groei en verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente in beeld gebracht. Dit vormt het kader voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Als Beleidsadviseur bij de gemeente Purmerend ben jij bezig met het vormgeven van dat beleid op de verschillende thema’s van mobiliteit. Denk aan de diverse verkeersgebruikers - voetgangers, fietsers, deel- of privéauto’s,  – maar ook aan thema’s als logistiek, verduurzaming en gezondheid. Met als doel dat al het verkeer in de gemeente veilig doorstroomt, met oog voor de (leef)omgeving. Je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied en doet wat nodig is om het beleid te laten landen in andere projecten en de buitenwereld.

Een bijzondere rol die voor je is weggelegd is het  openbaar vervoer. In dat kader behandel je bestuurlijke vraagstukken met betrekking tot de bus concessie en ben je secretaris van de Adviescommissie Zaanstreek-Waterland. Vanuit die rol ben je adviseur van de wethouder mobiliteit. We willen onze ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid waarmaken door gebruik te maken van alles wat de mobiliteitstransitie te bieden heeft. Je volgt dan ook alle ontwikkelingen in het vakgebied op de voet en weet je deze te vertalen naar de Purmerendse situatie. Jouw doelstelling is het maken van nieuw beleid waarmee Purmerend klaar is voor de toekomst. We zoeken een adviseur die de hoofdlijnen kan uitzetten en onze plannen concreet maakt. In praktijk betekent dit dat je het beleid vormgeeft en dat je de ambities van de stad op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid waarmaakt. In een snelgroeiende stad is dat een stevige uitdaging waar jij je door aangesproken voelt.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 3 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Competenties

 • Anticiperen;
 • Plannen en Organiseren;
 • Kritisch;
 • Besluitvaardig;
 • Analytisch;
 • Communicatief vaardig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij een gemeente (40 punten);
4. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (40 punten);
5. Beschikbaar per uiterlijk  maandag 15 april 2024 (20 punten);
a. Beschikbaar per uiterlijk maandag 15 april 2024 (20 punten);
b. Beschikbaar na maandag 15 april 2024 tot uiterlijk maandag 1 mei 2024; (10 punten);
c. Beschikbaar na maandag 1 mei 2024 (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in de hoeverre de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur mobiliteit Verkeer en Vervoer bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het CV).

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : Ma – Di – Wo – Do - Vrij.
Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 4 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 april 2024, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.