Medewerker BAG

Logo van gemeente midden-groningen met een gestileerde witte 'm' in een cirkel op een blauwgroen achtergrond, met daaronder de naam.

Aanvraagnummer: 2676
Organisatie: Gemeente Midden-Groningen
Locatie: Hoogezand
Uren per week: 36 per week
Tarief: €65 per uur
Duur van de opdracht: 1-8-2024 t/m 31-12-2024
Regio: Groningen
Startdatum: 1-8-2024
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 19-07-2024 17:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

In verband met extra werkzaamheden zoekt de gemeente Midden-Groningen een Medewerker BAG
De medewerker:
1. Verwerkt diverse mutaties in de BAG-registratie
2. Verwerkt het berichtenverkeer vanuit de BAG
3. Verzamelt en interpreteert gegevens vanuit diverse documenten, waaronder bouwtekeningen
4. Verricht ondersteunende werkzaamheden voor het team Basisregistratie/Objectregistratie
5. Overlegt met de collega's binnen het cluster Objectregistratie en het team basisregistratie en de collega's van andere teams/clusters binnen de organisatie

Kandidaatomschrijving

De ideale kandidaat:
- is ingevoerd in het werkgebied van de gegevensverwerking binnen de BAG
- heeft kennis van de basisregistraties die gerelateerd zijn aan de WOZ en de onderlinge samenhang daarin
- heeft enkele jaren actuele werkervaring bij gemeenten, waarvan minimaal één gemeente van 60.000 inwoners
- comuncieert helder en duidelijk met de collega's van het team en teamoverschrijdend
- is pro-actief en zoekt voortdurend afstemming en overleg met collega's van het team en teamoverschrijdend
- is in het bezit van rijbewijs B vanwege werken op verschillende locaties


Eisen

Werkervaring
U heeft aantoonbaar op uw CV recente werkervaring met genoemde werkzaamheden opgedaan bij een gemeente met minimaal 60.000 inwoners

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Kennis en ervaring
U heeft ervaring met het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen het werkgebied en kent bijbehorende administratieve werkprocessen. Toon aan met CV.
Weging: 15 %

Kennis en ervaring
U hebt ervaring met het werken met het automatiseringspakket VRIS. Toon aan met het CV.
Weging: 20 %

Opleiding
U hebt een voor de genoemde werkzaamheden passende opleiding gevolgd
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
We gaan de top drie kandidaten toetsen op de mate waarin kennis en ervaring aansluiten op de uit te voeren werkzaamheden.
Weging: 25 %

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.