Privacy Officer (AI24-1355)

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 2677
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Uren per week: 32 per week
Tarief: €95 per uur
Duur van de opdracht: 1-8-2024 t/m 1-2-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 1-8-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 19-07-2024 09:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Jij bent de specialist op het gebied van privacy . Samen met je collega's werk je aan een gemeentelijke organisatie die bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel heeft staan. Je maakt deel uit van de vakgroep Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P ), bestaande uit de FG, mede- PO, CISO en ISO’s . Samen zorgen jullie ervoor dat de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) , de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO ) en aanverwante wet- en regelgeving.

 • Je treedt op als eerste aanspreekpunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over vraagstukken over gegevensbescherming.

 • Je pakt datalekken op en zorgt voor een juiste afhandeling daarvan.

 • Je voert Data Protection Impact Assessments ( DPIA’s ) uit en stelt adviesrapporten op .

 • Je adviseert bij het o pstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten , gegevensuitwisselingsovereenkomsten en privacyconvenanten .

 • Je begeleidt of voert werkzaamheden uit die verband houden met AVG-verzoeken.

 • Je draagt bij aan het bewustzijn van de organisatie op het gebied van privacy , mede door het organiseren van bewustwordingscampagnes en publicaties .

 • Je draagt bij aan de verdere groei van de organisatie in privacyvolwassenheid en hebt daarin een strategische visie.

De opdracht loopt t/m 31 januari 2025 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.
Indien t.z.t. mogelijk en gewenst, bestaat de optie om de kandidaat na 1 jaar inhuur kosteloos over te nemen. De leverancier gaat hier automatisch mee akkoord bij het aanbieden van een kandidaat.


Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een afgeronde WO - opleiding rechten/rechtsgeleerdheid .

 • Je hebt minimaal 6 maanden werkervaring als PO (of FG).

 • Je hebt aantoonbare kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming .

 • Pre: certificering op het gebied van privacy , zoals CIPP/ E of CIPM.

 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk) .

Je bent zowel een denker als een doener. Je denkt mee op tactisch/strategisch niveau, maar je zorgt er ook voor dat je operationele taken snel en zorgvuldig voor elkaar krijgt. Je hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke aspecten in jouw werk en je schakelt goed met mensen op de werkvloer. Je hebt een sterke interesse in ontwikkelingen op het gebied van privacy. Je bent niet bang om af en toe op het podium te staan en brengt de nodige vernieuwing mee in jouw werk. Je bent een sterke netwerker.

Competenties

Als PO beschik jij over de volgende competenties:

 • Proactief
 • Flexibel
 • Sterk a nalytisch vermogen
 • Communicatief zeer vaardig (mondeling en schriftelijk)
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Verbinder/ teamspeler
 • Betrouwbaar

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie

Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door gemeente Amstelveen.

VOG

Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de g emeente Amstelveen.


Eisen

Opleiding
Op cv aantoonbaar een afgeronde WO master-opleiding rechten/rechtsgeleerdheid. Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 6 maanden werkervaring als Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming in het afgelopen jaar.
Referentie vereist
Cursussen / Certificering
Op cv aantoonbaar gevolgde cursussen op het gebied van privacywetgeving (zoals CIPP/E ) in het afgelopen jaar.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • VOG
 • Verklaring van geheimhouding en integriteit
 • Gegevens crediteuren

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient in (maximaal) een A4 gemotiveerd aan te geven wat zijn of haar drijfveren zijn en hoe hij/zij invulling denkt te geven aan de opdracht van Privacy Officer bij de gemeente Amstelveen.
De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht-/kandidaatomschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.

Weging: 10 %

Opleiding
Op cv aantoonbaar een afgeronde WO master-opleiding rechten/rechtsgeleerdheid.
Weging: 25 %

Cursussen / Certificering
Op cv aantoonbaar gevolgde cursussen op het gebied van privacywetgeving (zoals CIPP/E ) in het afgelopen jaar.
Weging: 10 %

Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 6 maanden werkervaring als Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming in het afgelopen jaar.
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op woensdag 24 juli 2024 tussen 9.00 en 13.00 uur. De gesprekken vinden online via Teams plaats. Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.