Medewerker belastingen

Logo van Gemeente Elburg met centraal een wapen geflankeerd door twee leeuwen op een blauwe achtergrond.

Aanvraagnummer: 1010
Organisatie: Gemeente Elburg
Locatie: Elburg
Uren per week: 24 tot 36 per week
Tarief: €70 per uur
Duur van de opdracht: tot 1 oktober 2024
Regio: Gelderland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. De haven- en Hanzestad Elburg, Doornspijk, t ’Harde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden, maar kijken we óók naar de toekomst. Elburg bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Elburg. We hebben ruim 230 medewerkers in dienst en hanteren een platte organisatiestructuur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier domeinen: Dienstverlening, Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. Binnen de domeinen werken we met zelforganiserende teams.

Opdracht
- Je zorgt voor kohieren ten behoeve van een juiste aanslagoplegging van WOZ en andere belastingheffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en reclamebelasting etc;
- Je verwerkt mutaties van grondslagen;
- Je voert controles uit ten behoeve van alle belastingsoorten;
- Je verzorgt het administratieve proces omtrent o.a bezwaren en verminderingen;
- Je handelt bezwaren af (verkorte procedure).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 8 mei 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker belastingen binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
5. Afgeronde opleiding Belastingmedewerker lokale overheid (BMLO) (30 punten);
6. Afgeronde mbo-opleiding niveau 4, richting Administratie (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met GouwBelastingen (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Djuma (10 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 20 mei 2024 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker belastingen;
2. Afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een maximum uurtarief van €70,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, maar voornamelijk op kantoor

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 14 mei 2024 tussen 15.30 en 17.00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • De opdrachtgever hanteert het Bring Your Own Device-principe. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.